- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Červenec v Evropě a Africe byl druhý nejteplejší v historii

Období od ledna do července 2018 bylo v globálním průměru čtvrté nejteplejší od začátku sledování v roce 1880 s odchylkou 0,77 stupně Celsia oproti průměru ve 20. století. Nad pevninami činila odchylka 1,2 stupně, nad oceány 0,61 stupně Celsia. V Evropě je letošní rok zatím třetí v pořadí nejteplejších let s odchylkou 1,75 stupně ve srovnání s průměrem 1910 až 2000.

Anomálie tlakových polí v atmosféře v červenci 2018 (hladina 500 hektopascalů). Znázorněný stav dobře koreluje s naměřenými teplotami na zemském povrchu.

Červenec letošního roku byl o 0,75 stupně Celsia teplejší, než byl průměr ve 20. století. Tato odchylka je čtvrtá nejvyšší od roku 1880. Mezi deseti nejteplejšími červenci historie je devět z období od roku 2005 a mezi pěti nejteplejšími jsou čtyři z posledních čtyř let (2015-2018).

Nejvýznamnější teplotní anomálie se v červenci vyskytly na severní polokouli od západu USA, přes východ Kanady, Evropu a sever Afriky až po západ Asie a východ Číny. V těchto oblastech byly teplotní podmínky oproti průměru nejméně o dva stupně Celsia vyšší. Na mnoha místech byly překonány teplotní rekordy. Spíše chladnější počasí s podprůměrnými teplotami převažovalo ve střední a východní části Ruska, v severní Kanadě a na jihu Jihoamerického kontinentu.

Z jednotlivých světadílů stojí za pozornost zejména Evropa, kde průměrná teplota v červenci zaostala za rekordem z roku 2010 (odchylka 2,34 stupně Celsia) jen o jednu setinu stupně Celsia. V Africe byla průměrná teplota o dvě setiny stupně Celsia nižší než při rekordu v roce 2015 (odchylka 1,26 stupně Celsia).

Teplotní anomálie v červenci 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Teplotní anomálie – období leden až červenec 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Průběžná globální teplota v roce 2018 a devět nejteplejších let v historii. Období od ledna do července 2018 bylo v globálním průměru o 0,77 stupně Celsia teplejší, než byl průměr ve 20. století (13,8 °C). Teplota v roce 2018 je tak zatím čtvrtá nejvyšší v historii měření spolu s rokem 2010. Teplejší byly roky 2016, 2015 a 2017.
Letošní rok skončí pravděpodobně mezi pěti nejteplejšími roky v historii. Pokud by všechny měsíce od srpna do prosince měly teplotní odchylku 0,75 stupně Celsia, rok 2018 by byl pátým nejteplejším v historii za roky 2016, 2015, 2017 a 2014. V grafu je tato možná varianta vyznačena černými čtverečky. Pokud by teplotní odchylky ve zbývajících měsících roku byly vyhodnoceny jako páté nejvyšší od začátku sledování, letošní rok by skončil s odchylkou 0,73 stupně na pátém místě v pořadí. V grafu je tento scénář vyznačen v podobě červených kroužků. Pro srpen se přitom počítá s odchylkou 0,70 stupně, pro září 0,72 stupně, pro říjen 0,73 stupně, pro listopad 0,76 stupně a pro prosinec 0,76 stupně Celsia. Pokud by ve všech zbývajících měsících roku měsíční odchylky byly stejné jako v roce 1998 (odchylky pro srpen až prosinec 0,68, 0,53, 0,49, 0,41 a 0,58 stupně Celsia), rok 2018 by skončil na pátém místě v pořadí. V grafu je tato možnost vyznačena fialovými trojúhelníky.
Každý měsíc v grafu ukazuje průběžnou průměrnou teplotu v daném roce, respektive odchylku oproti průměru za 20. století. Takže hodnota za leden je daná teplotní odchylkou v lednu, hodnota za únor je průměrem za leden a únor, atd.

Teplotní odchylky za období leden až červenec v letech 1880 až 2018. Oproti průměru za 20. století.

Zdroj: NOAA/NCDC
 

Další články v rubrice: