mapa stránek || vyhledávání
Knihkupectví Gnosis

Diskuse k článkům

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

 

 • tn neskutečné slátaniny a ptákoviny. – 09.11.2019 14:03
 • Radovan Vypařování vody z prostředí je také podporováno mikrovlnnými zařízeními, hlavně vysílači. Je to viditelné hlavně po deštích, kdy se do vzduchu skrze stoupavé proudy dostává velké množství vodní páry. Někdy je patrné, jak se v určitých místech ve vodních nádržích vytvoří stoupavé proudy vodní páry, k podobnému způsobu odpařování dochází také v řekách. Často se tak děje po ránu a výsledkem je zatažení oblohy pokryté jednolitou šedí. To jsou ty klimatické experimenty. Také lze vysledovat, že v některých dnech je do biosféry stlačován horký vzduch z horních vrstev atmosféry. Kdo topí v kamnech, může tou dobou zaznamenat zápach spalin z komína, které při stlačování vzduchu pronikají komínem a kamny do místnosti. Po tomto procesu obvykle nastane vlna velmi horkých dní, kdy je skrze technická zařízení blokováno přirozené proudění vlhkého vzduchu z Atlantiku a do Evropy je uměle vháněn horký vzduch z Afriky. Takhle se vyrábí globální oteplování ve střední Evropě. – 05.11.2019 14:26
 • Petr Gejdoš Pane ! Žádný komentář ? Ó !! Vy demokrati, placení Sorošem, vy máte jednoduchý život... – 02.10.2019 14:24
 • Petr Gejdoš Mrzí mě, že jsem doslova omylem přišel o nashromážděné data a dokumenty v důsledku toho, že mě náhle opustil předchozí počítač, respektive jeho harddisc. Dnes si již důležité věci kopíruju i na dvd disky, i když ani ty nejsou věčné... Vážený pane Libore Kukliši !! Já vskutku nevím, kdo všechny ty "nadšence" platí a podporuje, ty co tak s láskou a svatou jiskrou v očích shánějí, vymýšlejí a dále publikují informace typu : -"...letos bylo v důsledku oteplování a vypouštění CO2 nejvíce bouřek, hurikánů, záplav, zničujících vln veder, drastických případů sucha (atd atp afd =a furt dokola, každý si může vymyslet a doplnit jakoukoliv zběsilost !!)..." Přičemž ta datace "...letos..." se opakuje každý rok. Stručné naznačení podobných tvrzení: -"...do roku X stoupnou hladiny oceánů o deset metrů !!!" -"...do roku 2015 (to již dávno bylo a nic, že) roztají himalajské ledovce..." -"...v roce XY bude pro zbytek lidstva obyvatelné již pouze Gronsko a leduprostá Antarktída.." -"...oceány v tropické a subtropické části budou mrtvé, neboť voda v nich se již bude blížit bodu varu..." a tak dále a furt dokola ! Proč jsem na počátku zahořekoval nad svou ztrátou dat ? Dnes již to na netu pravděpodobně nelze najít, protože internet je již tvrdě cenzurován ve prospěch všech těch kohort pánů s podobným smýšlením, jako měl zdejší dávný diskuter Pardál "Brumla a jak nevím jak ještě se ten lhář na diskutárnách všelijak "převlékal a maskoval". Ta informace, o kterou mi nyní jde a která by články pana Kukliše tohoto alarmistického stylu uváděla vždy do správných měřítek, ta se týkala výsledků výzkumů historie Gronska, míněno klimatické historie. V té studii, kterou nemám vyjma své paměti nyní již k mání, tam jest či bylo prokázáno, že severní pobřeží Gronska bylo dlouhodobě bez ledu, přičemž dlouhodobě znamená vskutku dlouhodobě a nikoliv jako nyní, kdy zalednění severního Gronska je pouze přechodné v důsledku nějaké zatím nedoložené globální katastrofy. Jako ona globální katastrofa se přímo naléhavě vtírá do mysli myšlenka na tzv. "Potopu světa". Příčiny devastace planety Země nespočívají v růstu CO2 v atmosféře, dokonce ani v tom, že se otepluje. Otepluje se ! Ano, tak jako se na severní polokouli Země se vždy tak nějak koncem března začne citelně oteplovat a lidé vědí, že přišlo jaro a po něm přijde léto, tedy takto by rozumný inteligentní člověk měl vnímat i "poněkud delší přirozené klimatické cykly". A jestli ne - je mi toho člověka líto. – 02.10.2019 10:42
 • Jarek* Odporníci se překonávají. A ještě prosím tu O červené Karkulce. Tam je kladem rozkošný akcent na pojídání starých lidí. – 22.09.2019 23:39
 • Helena l Verše oslovují nitro člověka. Jsou vyjádřením té jediné a jednoduché pravdy,kterou máme každý v sobě. – 22.09.2019 13:51
 • Oplodnili jste zemi – 20.09.2019 11:33
 • Sachko Vaše údaje se mi zdají být nepřesné. Nejdůležitější je primární (viceletý) led a ten za 35 let zaznamenal úbytek o 96%. Viz záběry z NASA : https://svs.gsfc.nasa.gov/4750#27894 – 19.09.2019 13:46
 • Takže stále cenzurovaně-fakta nefakta-nepsal tedy komentář ale náhhled, Takže si laskavéě trhněte vevašiv agendách nohou – 20.08.2019 19:19
 • RNDr. Bohumil Ferenc Psal jsem již jednou ,že údaje z federace ČR nejsou věrohodné. Je to dáno rozdíly v počtu obyvatel jednotlivých zemí této federace a také rozdíly v počtech věřících v každá z nich.Každá země má jiný počet krajů a každý kraj jiný počet obyvatel. Římskokatoličtí věřící jsou vedeni církevní organisací jejíž hlavou je pro zemi Čechy pražský arcibiskup , pro země Moravu a Slezsko arcibiskup olomoucký. Arcibiskupové jsou jmenování Vatikánem a řídí arcidiecézi. Sami jmenují vedoucí diecezí biskupy zodpovědnými za vedení diecezí. V Čechách jsou dieceze v krajích Plzeňském, Ústeckém a Královohradeckém. Na Moravě je dieceze Brněnská a pro zemi Slezsko dieceze Moravskoslezská.Arcibiskupové mají pro svůj kraj pomocné biskupy, pro kraje Zlínský a Pardubický arciděkany, podobně královohradecký je děkanát pro kraj Libereccký. Ústecký kraj má biskupství v Litoměřicích.Z tohoto zjednodušeného popisu je zřejmé, že zahraniční agentura provedla !průzkum asi v hlavním měsetě, případně jeho blízkém okolí a z toho sestavila nesmyslný graf, který udává hodnoty podobné Číně a Japonsku. – 20.08.2019 19:14
 • RNDr. Bohumil Ferenc Onen průzkum je pravděpodobně neobjektivní, ČR je federací tří zemí a v nich je největší počet obyvatel v hlavním městě a jeho blízkém okolí. V této části je největší počet obyvatel skupiny bez vyznání. To neplatí v Jihočeském,Pardubickém a Hradeckém kraji. Naopak na Moravě a ve Slezku je největší skupina křesťanských věřících různých konfesí nejen navenkově ale i ve velkých městech,zejména Olomouc a Brno z části i Ostrava a Opava. Protože jde o mezinárodní anketu je dosti pravděpodobné, že průzkum probíhal ponejvíce v metropoli a blízkém okolí, což dosti zkresluje uvedený závěr. – 19.08.2019 12:49
 • Michal Vecek Dobrý den, jsem občan bez vzdělání. Mám informace ohledně Slunce. Dle mého sledování okem, jsem zjistil tyto informace: rok 2016 - vlivem zmírnění slunečních skvrn došlo k nové etapě slunce do roku 2025 a to tak - slunce navyšuje záření(svit)a při tom se prolínají,, fůzní větry" pod pláštěm Slunce které vytlačují hmotu, jež má příčinu globálního oteplování ve půdní struktuře - tedy oteplení dlouhodobě. Důkazem mi jsou data, která hovoří o nárůstu slunečních skvrn v poslední době 1-2 roky, to je ovšem díky vytlačování hmoty na povrch slunce...Hypotéza? Slunce je dimenzováno těmito jevy,(dle mého názoru), a to Jevem světla,tepla a gravitací, 4.tý faktor je pro nás nejzajímavější -záření Slunce bez slunečních skvrn a to proto:Teoreticky je hmotnost slunce nejstabilnější a nejmenší, celková aktiva je dlouhodobá. Protože je celkově energeticky slabší. 5.tý faktor je s vyšším množství slunečních skvrn díky tomu to,že se zpomaluje stáří hvězdy ale přibývá na velikosti.Hřejivost je vyšší ale svit slabší... Řešení? navýšit sluneční svit beze skvrn, právě proto, že tím Slunce nezíská žádnou agresi ani nestabilitu.(myšleno - erupce,rentgenové záblesky,kolísání teploty v porovnání se svícením atd.) Co jsem výše sdělil, je pouze zájem o dnešní globální a vesmírné dění, proto se omlouvám za neodborný styl a vůbec nechci tím někoho naštvat, pouze říct:,,co si myslim". děkuji Michal (sluneční skvrna? vyhaslá hmota slunce jež hřeje ale už vysvítila svoje energie, dalším štěpení a obnovou silových oscilací jádra atomu Vodíku se získá silnější model H2) H3 má schopnost štěpit H2 na H1 plus 1-2 částice, jež se vyzáří - bylo takto slunce doposud) dnes... H3 mizí pod povrchem valenčního pláště slunce a tím se navyšuje intenzita světla - teplota Slunce je stabilní, světlost také ale problém je, že se neodbourávají sluneční skvrny, protože záhada vymírajícího slunce je dnes historie. život Slunce dnes je asi tak: Alpha, Gama a Beta záření jsou správci gravitace Slunce. Fůzním reaktorem koloběhu slunce je sluneční skvrna jež odpočívá a nabíjí se difůzí jádra Slunce. aby nedošlo ke zvrácení slunce, má svoji konstantní hmotnost, díky tomu funguje oběžná sluneční soustava. Slunce tedy by mělo být od roku 2025 samočinně autonomní. – 18.08.2019 22:41
 • Drahomír Černohous Ne náhodou je nad Austrálií největší ozónová díra a dva ze tří Australanu do 70-ti let onemocní rakovinou kůže. Nikoli CO2, ale právě zeslabená vrstva ozónu dělá změny v počasí a globální oteplování. Každý se může přesvědčit, jak počasí reaguje právě na změny v ozonosféře. Když je v pořádku, je dobře. Je silně zeslabená, je jasno a úmorné vedro. Prudce se zesílí, ochladí se, prší a to většinou s prudkými bouřemi. Tak jednoduché to je. Jenom nevím, proč to veřejnosti neřeknou a oblbují s CO2. Nepředpokládám, že si toho žádný odborník nevšiml. Mohu poskytnout graf za 1. pololetí 2019, kde to je jasně vidět. – 17.07.2019 4:35
 • Venda Je teplo. A sucho. A v historii, která je podložena měřením je to jev málo obvyklý. /?/ Ale to se stává. Zrovna tak v minulosti bylo počasí opačné a mnoho let trvaly kruté zimy - zamrzala třeba Vltava tak, že se dalo ji bezpečně přecházet a sněhu bylo tolik / vzpomínky mého otce z doby mezi válkami/ že stromy - třešně u silničky byly zavaleny do poloviny koruny. Odchylky se prostě dějí. Extrémy přinášejí vždy problémy. Třeba neúrodu, málo pitné vody. Člověk neopanoval přírodu. Kdysi si to ale sliboval. Někde jsou navíc záplavy, někde zemětřesení, erupce sopek. V časech minulých /třeba před 200-300 léty / nebyla taková možnost dostávat ze světa informace. Dnes jsme jimi zahlceni. Hlasatelé zpráv radostně sdělují, že prožíváme rekordy a lidé /někteří/ to prožívají jako něco výjimečného a možná mají i z toho radost, že žijí v době rekordů. Snímky smrkových porostů u nás ukazují, jaký to je problém - kůrovec. Prý za to mohou správci lesů - vysazování monokultur, smrků, které nesly rychlejší zisk. Za lecčím je skryta činnost člověka. Něco je "dar" od přírody. Kamarád chodí po lesích a hledá studánky. Ty, které našel před pěti léty jsou dnes vyschlé. Sucho zapřičiní častější požáry. O jejich množství ve světě je mnoho zpráv. Stromy, zelené plíce planety jsou káceny, aby se na uvolněném místě dalo pěstovat krmení pro dobytek. Bohatí lidé potřebují /chtějí/ maso. Jeho výroba potřebuje vodu, a to moc. Všechno je tak nějak propletené. Mladí lidé říkají, zdánlivě odbočím, vždyť my již důchod mít nebudeme. A ti sledující vývoj mezi mocnostmi zase tvrdí, že svět bude lidmi stejně zničen. Na discích "mrtvých" počítačů budou údaje o suchu, o vodě, o větru, bouřkách a krupobitích, ....., komu to k čemu bude? Politici snad mají recept na to, jak to počasí a jeho působení zlepšit? Kdo je do toho tlačí? Co vědci, kdo hlasitě křičí, kde je alarm těch vzdělaných? Nejsou upláceni, aby mlčeli? Tají ledovce, bude více vody v mořích a oceánech. Obnaží se nové země, třeba Grónska, Antarktidy, a kdo ví, jaký vliv to bude mít na počasí. Lidská / i zvířecí/ populace se zmenší. A tak to jde léta a možná se to opakuje. Hledal jsem hodnotu stromu - tady např.: https://www.national-geographic.cz/clanky/zdanliva-samozrejmost-pro-lidstvo-aneb-jakou-hodnotu-ma-strom-20160705.html?fbclid=IwAR1Wtivp-mqaAcRrx4ewLhwploQCUvDUg1epow_5ppKJAGjSGy2ZyaahV0I – 07.07.2019 19:48
 • B. Tichánek Ohledně úbytku hmyzu. Na jaře lze utrhnout žlutý květ pampelišky a sníst, má obsahovat prospěšné látky. Po léta jsem na takových květech obvykle uviděl nejmenší broučky. Letos sleduji naprostou většinu květů bez broučků. Sami broučci asi důvody neznají... – 11.05.2019 19:47
 • Pardal Dal jsem si čočku a volské oko, mám jemnovibrační větry. – 22.03.2019 13:20
 • Pardal Pane Gejdoši, jak ste přežil ty ukrutné zimy posledních dvou destiletí? Tabulka nahoře : 18 nejteplejších roků za dobu měření od 1910 v Evropě bylo 15 v roce 2000 a později. Letos jsem sníh odmetal asi 5x. Ale souhlasím, že globální oteplování jsou kecy, každý rok mě víc zebou nohy:). – 21.03.2019 22:04
 • Petr Gejdoš Pane Kukliš !! Fakticky vám není trapně za ty teploušské kecy ?? – 02.03.2019 0:32
 • Ivo Benda Až lidé obrátí ve svém jednání, pak se i zlepší klima a počasí - negativní myšlenky lidí jsou vibrace energií, které lidé vysílají do ovzduší a na povrch Země. Ta se pak následně očišťuje tím, že tyto hrubovibrační energie mění v jemnovibrační energie, které jsou vlastní Zemi - větry (přesuny a mísení s jemnovibračním ovzduším z jiných částí planety, kde nejsou lidé - moře, pouště, pustiny...). www.nas-sen.cz – 18.01.2019 17:28
 • Pardal Klementinum mělo roční průměrnou teplotu 12,8 °C, nejteplejší rok za oficiání měření od 1775. Jak píše článek byla takéroční teplota ČR nejvyší od začátku měření ( od 1961). Což snad znamená, že často diskutovaný tepelný ostrov Klementinum uprostřed milionové Prahy nemá tak velký vliv. Asi jsem měl vyrobit graf Klementina od 1961-2018 a srovnat v trendem grafu ČR 1961-2018 v článku. Článek byl rychlejší a svoje grafy už jsem měl, tak snad to ještě někdy dodělám. Teploty Klementina od 1998 1998 11,1 1999 11,3 2000 12,0 2001 10,6 2002 11,4 2003 11,2 2004 10,9 2005 10,9 2006 11,3 2007 12,1 2008 11,7 2009 11,4 2010 10,0 2011 11,6 2012 11,5 2013 10,8 2014 12,5 2015 12,5 2016 11,8 2017 11,8 2018 12,8 – 05.01.2019 21:51
 • Pardal Klementinum teploty 1770-2018, graf jako obrázek , Excel - data, graf, trendy 1770-2018, lineární trend oteplení asi o 1°C) trend 1974-2018, trend 1998-2018 - tento ttend od světově velmi teplého roku 1998 vychází v lineárním trenbdu Klementina ( kde rok 1998 teplotně výjimečný nebyl) oteplení o 1,05°C http://zmeny-klima.wz.cz/Klementinum-teploty-1770-2018.jpg http://zmeny-klima.wz.cz/Klementinum-teploty-1770-2018-graf-data-trendy.xlsx – 05.01.2019 21:32
 • Pardal Výborně zpracovaný článek, jako vždy El Nino/ La Nina a ENSO index https://www.daculaweather.com/4_nino_graphs.php je zatím spíše na nule a periodičnost hodně sporná, velká maxima ( El Nino) jsou spíše na 5 let. – 24.11.2018 10:42
 • Marty Doporučuji přečíst. https://www.novinky.cz/clanek/tri-roky-zila-v-indonesii-ceska-republika-je-raj-rika-po-navratu-40251628 – 03.11.2018 15:27
 • Pepan Smrt sama o sobě je něpřijemná záležitost. Ale nikdo se jí žádným způsobem nevyhne. Takže je asi důležitější co přijde po ní. Zajímavé jsou v tom názory třeba východních národů a mnoho originál joginů páchá sáhodlouhé meditace aby jejich další život byl co nejlepší. Viz třeba Oceán příběhů od Somadevy, šivaistického kněze z 10. století n.l. Je ke stažení na ulozto. Podobně adepti antických mystérií vyvolávali bůžky které uctívali, aby v dalším životě přššli mezi ně a ne mezi duchy obyč. smrtelníků. Viz Jamblichos z Chalkidy, O mysteriích egyptských, - ke stažení na ulozto. Nebo Apuleius, Zlatý osel, závěr knihy. – 29.10.2018 15:09
 • Anna Prosim nevolejte nato tel.cislo je jen na imal piste muj facebok anna dirdova jsem tam ve svatebnim z miminem dekuji – 21.10.2018 22:49
 • 731343080 Ja jsem mari magdalena jiz brzi se setkame pan rekl hlet poklada na horu sion zive kameni pro vivoleneho vsak vzacne kdokoli vsak tomu kameni uveri se jiste nesklame poznate me podle pisnicky kerou mi dal muj otec miluji vas moc vic nes svuj zivot verte mi ze se potkame kdo chce at prijede do bruntalu muj otec me us viziva at vistoupim na horu sion neni cas nepotrebujete cirkve vase srce je cirkev a jezis vas ucitel mejte se krasne toizim povas muj lide ....p.s anna dirdova – 21.10.2018 22:43
 • bo technicky - vlny, jejich amplitudy: "V subtropech a mírných zeměpisných šířkách jsou nad zemí ve velkých výškách kolem deseti kilometrů proudy vzduchu, kterým se říká jet stream a jež směřují ze západu na východ. Jejich vlnová délka je 4000 kilometrů, meandrují a proudí si kolem zeměkoule. Amplituda zvlnění se vlivem menšího teplotního rozdílu zvětší, což znamená, že do střední Evropy někdy proudí severnější složka proudu, jindy jako právě teď zase jižní. To vede k velkým výkyvům počasí. Teď převažuje jižní složka a máme tady horka. Když jižní složka převáží v zimě, bývá zima mírná." https://www.denik.cz/z_domova/petr-dvorak-stredomorske-klima-ceka-nejdriv-tak-nase-vnoucata-20180812.html – 12.08.2018 8:02
 • Pepa Tak a ticho tu zaznělo....ano jen pokora nám přirozeně pomáhá v hledání lepší(žádné) iluze. Přání všem dobrého je snad ta cesta...to ještě neumíme a ta naše republika obzvlášť. Lepší dny Pepa – 11.08.2018 22:15
 • bo Jednoduše vysvětlující článek: Zbyněk Fiala: Golfskému proudu mokvá ošklivá skvrna http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/zbynek-fiala-golfskemu-proudu-mokva-oskliva-skvrna – 08.08.2018 18:46
Aktualizováno: 28.6.2018 — 16:15

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference