- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře

Obsah oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v atmosféře.

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktuální hodnota atmosférického CO2 (globální průměr):

trend (bez sezónních vlivů): 411,96 ppm (3/2020) / 408,90 ppm (3/2019)

3/2020 naměřeno: 413,67 ppm
3/2019 naměřeno: 410,61 ppm
3/2018 naměřeno: 408,53 ppm

Zdroj: ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_gl.txt

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry od roku 1980.
Zdroj: NOAA/ESRL/GMD (Trends in Atmospheric Carbon Dioxide)

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry v posledních pěti letech.
Zdroj: NOAA/ESRL/GMD (Trends in Atmospheric Carbon Dioxide)

 

Denní průměry koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře naměřené observatořemi Globální monitorovací divize (Global Monitoring Division) na různých místech světa: modrá – Barrow (Aljaška), červená – Mauna Loa (Havaj), zelená – Americká Samoa, žlutá – jižní pól (Antarktida). Černá čára představuje průměr všech vyhlazených křivek bez sezónních výkyvů. Tato trendová linie je velmi dobrým odhadem celosvětové průměrné koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.
Zdroj: NOAA/ESRL/GMD (Trends in Atmospheric Carbon Dioxide)

 

Poznámky:

Ppm (parts per million – částic na milion) – počet molekul oxidu uhličitého na milion molekul a atomů suchého vzduchu.

Každoroční kolísání je způsobeno odlišnou mírou absorbce CO2 rostlinami na jižní a severní polokouli (více kontinentů na severu). V době léta a podzimu na severní polokouli se množství CO2 v atmosféře snižuje, v zimě a na jaře je tomu naopak.
 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let. Údaje byly získány přímým měřením v atmosféře (od 19. stol.) a z bublin vzduchu zachycených v antarktickém ledovci (posledních 800 tisíc let). Množství oxidu uhličitého hlouběji v minulosti bylo stanoveno pomocí nepřímých metod – z počtu průduchů ve zkamenělých listech rostlin (zelené kosočtverce), podle poměru izotopů boru ve fosilizovaných vápnitých schránkách dírkonošců (modré puntíky) a analýzou složení alkenonů, což jsou odolné organické sloučeniny produkované fytoplanktonem (černé trojúhelníky). Prognózy dalšího vývoje vycházejí z emisních scénářů IPCC, tzv. RCPs (reprezentativní směry vývoje koncentrací), které se od sebe liší odhadovaným zvýšením radiačního působení do roku 2100 (oproti stavu před průmyslovou revolucí v pol. 18. stol.) 8,5 W/m² (červená), 6 W/m² (oranžová), 4,5 W/m² (světle modrá) a 2,6 W/m² (modrá).
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.
Zdroj: Columbia University – Makiko Sato & James Hansen

 

Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v letech 1984 až 2018. Zaznamenány jsou měsíční hodnoty, které dobře ukazují každoroční sezónní výkyvy, červená čára znázorňuje vyhlazený trend.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Tempo růstu koncentrace oxidu uhličitého v letech 1984 až 2018.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře v letech 1984 až 2018.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Tempo růstu koncentrace metanu v letech 1984 až 2018.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Průměrná globální koncentrace oxidu dusného v atmosféře v letech 1984 až 2018.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Tempo růstu koncentrace oxidu dusného v letech 1984 až 2018.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti.
Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin)

 

Změna koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a průměrná globální teplota v letech 1880 až 2008. Normálem je průměr za období 1901 až 2000.
Zdroj: GlobalChange.gov (Global Climate Change Impacts in the United States)

 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 420 tisíc let.
Zdroj: Global Warming Art

 

Koncentrace oxidu uhličitého a prachových částic v atmosféře a změny teploty v posledních 420 tisíciletích. Údaje podle analýzy antarktického ledovce (jezero Vostok).
Zdroj: Global Warming Art

 

Graf ukazuje, z jaké hloubky pochází led použitý pro rekonstrukci historie pozemského klimatu. Srovnány jsou změny koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře, změny povrchové teploty vzduchu, změny oslunění na 65. stupni severní šířky (Milankovičovy cykly) a změny obsahu izotopu kyslíku 18O (parametr delta).
Zdroj: U.S. Climate Change Science Program

 

Šipka Články o emisích skleníkových plynů