- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Lidská populace

Počet lidí na Zemi – minulý vývoj a populační projekce do roku 2050.

Světová populace
Odhady amerického Úřadu pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau)

Počet lidí k 22.2.2021 (zaokrouhleno): 7,745 miliardy

Počet obyvatel v nejlidnatějších státech světa k 1.7.2020 (zaokrouhleno):

1. Čína: 1,394 miliardy
2. Indie: 1,326 miliardy
3. USA: 330 milionů
4. Indonésie: 267 milionů
5. Pákistán: 234 milionů
6. Nigérie: 214 milionů
7. Brazílie: 212 milionů
8. Bangladéš: 163 milionů
9. Rusko: 142 milionů
10. Mexiko: 129 milionů

Zdroj: http://www.census.gov/popclock/

 

Světová populace
Odhad Worldmeters

Počet lidí k 22.2.2021 (zaokrouhleno): 7,848 miliardy

Zdroj: http://www.worldometers.info/cz/

 

Světová populace - vývoj v letech 1950 až 2016 + projekce do roku 2100 (OSN, 2017)

Světová populace – vývoj v letech 1950 až 2016 + projekce do roku 2100 (OSN, 2017).

Zdroj: ESA (World Population Prospects 2017)

 

Světová populace - vývoj v letech 1950 až 2016 + projekce do roku 2100 (OSN, 2017)

Světová populace – vývoj v letech 1800 až 2011 + projekce do roku 2050 (OSN). Podle OSN překročil 31. října 2011 počet lidí na Zemi hranici sedmi miliard.

Zdroj: UNFPA (State of World Population 2011)

 

Světová populace - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050

Světová populace – vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050.

Zdroj: U.S. Census Bureau

 

Populační přírůstek - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050

Populační přírůstek – vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050.

Zdroj: U.S. Census Bureau

 

Pět nejlidnatějších států světa. Graf ukazuje vzestup populace v Číně, Indii, USA, Indonésii a Brazílii v letech 1950 až 2010.

Pět nejlidnatějších států světa. Graf ukazuje vzestup populace v Číně, Indii, USA, Indonésii a Brazílii v letech 1950 až 2010.

Zdroj: Federal Reserve Bank of St. Louis, Wikipedia

 

Hustota zalidnění podle států, stav v roce 2006

Hustota zalidnění podle států (odstíny hnědé ukazují různou hustotu podle počtu lidí na jeden kilometr čtvereční), stav v roce 2006.

Zdroj: Wikipedia

 

Hustota zalidnění, stav v roce 1994

Hustota zalidnění, stav v roce 1994. Údaje získány od správních jednotek jednotlivých států.

Zdroj: Wikipedia