- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Rok 2018 je v Evropě nejteplejší v historii

Anomálie tlakových polí v atmosféře v srpnu 2018 (hladina 500 hektopascalů). Znázorněný stav dobře koreluje s naměřenými teplotami na zemském povrchu.

Rok 2018 je v Evropě zatím nejteplejší od začátku sledování v roce 1910. Ve srovnání s průměrem 1910 až 2000 bylo letos na našem kontinentu tepleji o 1,83 stupně Celsia. Při srovnání teplotních odchylek za období leden až srpen jsou za letošním rokem na dalších místech v pořadí rok 2014 (odchylka 1,77 °C), 2007 (1,76 °C), 2016 (1,64 °C) a 2002 (1,59 °C). Rekordně teplé byly v Evropě měsíce duben s odchylkou 2,88 stupně, květen s odchylkou 2,8 stupně a srpen s odchylkou 2,4 stupně Celsia.

V globále je rok 2018 (leden až srpen) zatím čtvrtý nejteplejší s odchylkou 0,76 stupně Celsia ve srovnání s průměrem ve 20. století. Teplejší byly roky 2015, 2016 i 2017. V rekordně teplém roce 2016 byla průměrná teplota vyšší o 0,26 stupně. V srpnu byla průměrná globální teplota nižší než v předchozích čtyřech letech. Odchylka 0,74 stupně Celsia je o 0,16 stupně nižší než v roce 2016.

Teplotní odchylky v Evropě v létě 1910 až 2018. Oproti průměru 1910-2000.

Po velmi teplých jarních měsících následovalo v Evropě extrémně teplé meteorologické léto (měsíce červen až září). Teplotní odchylka 2,16 stupně Celsia oproti průměru (1910-2000) překonala dosavadní rekord z roku 2003 o 0,26 stupně.

Rovněž v České republice bylo léto nejteplejší od zahájení pravidelných měření (v roce 1961) – odchylka 2,3 stupně Celsia oproti normálu 1981-2010 je stejná jako v roce 2003. Na třetím místě je léto 2015 s odchylkou 2,2 stupně. V Nizozemsku, kde se s pravidelným měřením začalo už před více než 300 lety, překonalo letošní léto dosud nejteplejší letní období z roku 1826 o 0,2 stupně Celsia.

Teplotní odchylky v Evropě v letech 1910-2018 (ve srovnání s průměrem 1910-2000).

Globální teplotní odchylky v letech 1880 až 2018 (ve srovnání s průměrem 1901-2000).

Teplotní anomálie v srpnu 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Teplotní anomálie – období červen až srpen 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Teplotní anomálie – období leden až srpen 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Průběžná globální teplota v roce 2018 a devět nejteplejších let v historii. Období od ledna do srpna 2018 bylo v globálním průměru o 0,76 stupně Celsia teplejší, než byl průměr ve 20. století (14,0 °C). Teplota v roce 2018 je tak zatím čtvrtá nejvyšší v historii měření. Teplejší byly roky 2016, 2015 a 2017.
Letošní rok skončí pravděpodobně mezi pěti nejteplejšími roky v historii. Pokud by všechny měsíce od září do prosince měly teplotní odchylku 0,75 stupně Celsia, rok 2018 by byl čtvrtým nejteplejším v historii za roky 2016, 2015 a 2017. V grafu je tato možná varianta vyznačena černými čtverečky. Pokud by teplotní odchylky ve zbývajících měsících roku byly vyhodnoceny jako páté nejvyšší od začátku sledování, letošní rok by skončil s odchylkou 0,76 stupně na pátém místě v pořadí. V grafu je tento scénář vyznačen v podobě červených kroužků. Pro pro září se přitom počítá s odchylkou 0,72 stupně, pro říjen 0,73 stupně, pro listopad 0,76 stupně a pro prosinec 0,76 stupně Celsia. Pokud by ve všech zbývajících měsících roku měsíční odchylky byly stejné jako v roce 1998 (odchylky pro září až prosinec 0,53, 0,49, 0,41 a 0,58 stupně Celsia), rok 2018 by skončil na šestém místě v pořadí. V grafu je tato možnost vyznačena fialovými trojúhelníky.
Každý měsíc v grafu ukazuje průběžnou průměrnou teplotu v daném roce, respektive odchylku oproti průměru za 20. století. Takže hodnota za leden je daná teplotní odchylkou v lednu, hodnota za únor je průměrem za leden a únor, atd.

Zdroje: NOAA/NCDC, ČHMÚ/Infomet
 

Další články v rubrice: