- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Rok 2019 byl v ČR druhý nejteplejší od začátku měření

Rok 2019 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální, druhý nejteplejší od začátku sledování v roce 1961. Průměrná roční teplota 9,5 stupně Celsia byla jen o jednu desetinu stupně nižší než v loňském roce. Ve srovnání s normálem 1981 až 2010 bylo tepleji o 1,6 stupně, ve srovnání se starým normálem 1961 až 1990 bylo tepleji o 2 stupně Celsia.

Mezi teplotně normální lze zařadit pouze měsíce leden a září. Únor, červenec říjen a prosinec byly teplotně nadnormální. Březen, duben srpen a listopad byly silně nadnormální. Červen byl teplotně mimořádně nadnormální měsíc s rekordně vysokou odchylkou 4,9 stupně Celsia oproti normálu 1981 až 2010. Jediným měsícem se zápornou teplotní odchylkou byl květen.

Roční srážkový úhrn 637 milimetrů lze hodnotit jako srážkově normální. Normál za období 1981 až 2010 je 686 milimetrů. Nejvíce srážek (91 mm, 123 % normálu) spadlo v květnu, nejméně (25 mm, 53 % normálu) spadlo v dubnu. Srážkově nadnormální byl leden a květen, duben a červen byly podnormální. Ostatní měsíce byly srážkově normální.

Předběžné údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
 

 

 

Průměrná roční teplota v ČR v letech 1961 až 2019

Průměrná roční teplota v ČR v letech 1961 až 2019. Červeně označeny jsou roky s teplotou vyšší než 9,0 stupně Celsia.

 

Průměrná měsíční teplota v ČR v roce 2019 ve srovnání s normálem 1981-2010

Průměrná měsíční teplota v ČR v roce 2019 ve srovnání s normálem 1981-2010.

 

Zdroj: ČHMÚ, ČHMÚ/INFOMET (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
 

Další články v rubrice: