- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Slunce, sluneční aktivita, magnetické pole

Aktuální snímky a údaje z kosmických sond a pozemních observatoří.

Šipka Články o sluneční aktivitě

SDO – HMI Intensitygram – snímek sluneční fotosféry (včetně slunečních skvrn) blízký viditelné části spektra.
» vyšší rozlišení

SDO – HMI Magnetogram – magnetické pole ve sluneční fotosféře. Bílou a černou barvou se odlišují oblasti s opačnou magnetickou polaritou.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SDO)

 

SDO – AIA 1700 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 170 nanometrů odpovídající teplotě 5850 kelvinů.
» vyšší rozlišení

Slunce – SDO – AIA 335 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 33,5 nanometrů odpovídající teplotě kolem 2 200 000 kelvinů.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SDO)

 

SDO – AIA 304 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 30,4 nanometrů odpovídající teplotě kolem 50 000 kelvinů.
» vyšší rozlišení

SDO – AIA 193 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 19,3 nanometrů odpovídající teplotě kolem 1 600 000 kelvinů.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SDO)

 

SOHO – LASCO C2 – snímek sluneční korony do vzdálenosti 8,4 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
» vyšší rozlišení

Slunce – SOHO – LASCO C3 – snímek okolí Slunce do vzdálenosti 45 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SOHO)

 

GOES – sluneční radiace ve spektrálním rozsahu 0,05-0,4 a 0,1-0,8 nanometrů.

GOES – Integrální tok protonů a elektronů, vertikální složka geom. pole, planetární Kp index.

 

Stupeň sluneční radiace

Stupeň sluneční radiace

Stupeň porušenosti geomagnetického pole

Stupeň porušenosti geomagnetického pole

STUPNICE 0-9:
Kp < 4 – klidový stav [Quiet]
Kp = 4 – narušené geomagnetické pole
Kp > 4 – geomagnetická bouře (5 menší [Minor], 6 střední [Moderate], 7 silná [Strong], 8 velmi silná [Severe], 9 extrémní [Extreme])

1. integrální tok protonů s energiemi 10, 50 a 100 MeV -> graf
2. integrální tok elektronů s energiemi dosahujícími či přesahujícími 0,8 a 2 MeV -> graf
3. vertikální složka magnetického pole Země v nanotesla (nT) -> graf
4. planetární Kp index – stupeň porušenosti geomagnetického pole, tříhod. průměr -> graf

 

Zdroje: NOAA/SWPC (Satellite Environment), NOAA/SWPC (GOES X-ray Flux), NOAA (Current Solar Data)

 

NOAA/SWPC: Ap index - stav magnetického pole Země + prognóza.

NOAA/SWPC: Ap index – stav magnetického pole Země + prognóza.

Zdroj: NOAA/SWPC (Solar Cycle Progression)

 

Roky s nejvyšším počtem dnů bez výskytu slunečních skvrn od poloviny 19. století do současnosti.

Roky s nejvyšším počtem dnů bez výskytu slunečních skvrn od poloviny 19. století do současnosti.

Zdroj: Solaemon’s Spotless Days Page

 

SORCE - Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot získaných od počátku měření družicí SORCE 25.2.2003.

SORCE – Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot získaných od počátku měření družicí SORCE 25.2.2003.

Zdroj: University of Colorado – LASP (SORCE – TSI Data)

 

SORCE - Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot za poslední tři měsíce.

SORCE – Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot za poslední tři měsíce.

Zdroj: University of Colorado – LASP (SORCE – TIM)

 

Celkové množství slunečního ozáření (zářivé energie) (W/m2) a čísla slunečních skvrn od roku 1976 do prosince 2018 (PMOD/WRC).

Celkové množství slunečního ozáření (zářivé energie) (W/m2) a čísla slunečních skvrn od roku 1976 do prosince 2018 (PMOD/WRC).

Zdroj: Columbia University – Makiko Sato & James Hansen (Updated Figures)

 

Graf - měsíční čísla slunečních skvrn.

Graf – měsíční čísla slunečních skvrn.

Zdroj: SWS (Monthly Sunspot Numbers)

 

NASA/MSFC: Relativní čísla slunečních skvrn a očekávaná amplituda 24. cyklu. Stav v říjnu 2016.

NASA/MSFC: Sluneční radiový šum a očekávaná amplituda 24. cyklu. Stav v říjnu 2016.

Zdroj: NASA/MSFC (Solar Cycle Prediction), NASA/MSFC (Solar Cycle Prediction)

 

Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002. V grafu je vyznačeno Maunderovo minimum, kdy se na slunci neobjevovaly téměř žádné skvrny.

Sluneční cykly – čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002. V grafu je vyznačeno Maunderovo minimum, kdy se na slunci neobjevovaly téměř žádné skvrny.

Zdroj: NASA/Marshall Solar Physics (The Sunspot Cycle)

 

Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od začátku 18. století do současnosti.

Sluneční cykly – čísla slunečních skvrn od začátku 18. století do současnosti.

Zdroj: SILSO – Royal Observatory of Belgium, Brussels (monthly smoothed sunspot number)

 

Motýlový diagram a sluneční cykly od roku 1874 do roku 2016 podle pozorování královské greenwichské observatoře.

Motýlový diagram a sluneční cykly od roku 1874 do roku 2016 podle pozorování královské greenwichské observatoře.

Zdroj: NASA/Marshall Solar Physics (The Sunspot Cycle)

 

NOAA/SWPC: Předpověď průběhu 24. slunečního cyklu – relativní čísla slunečních skvrn.

NOAA/SWPC: Předpověď průběhu 24. slunečního cyklu – sluneční radiový šum (graf) v jednotkách sfu (solar flux unit).

Zdroj: NOAA/NWS (Solar Cycle Progression)

 

NOAA (OVATION-Prime Model): Polární záře na severní polokouli – předpověď.

NOAA (OVATION-Prime Model): Polární záře na jižní polokouli – předpověď.

Zdroj: NOAA/NWS (Aurora – 3 Day Forecast)

 

 

Odkazy:

Šipka SpaceWeather.com
Šipka SOLARHAM
Šipka NASA (SDO)
Šipka NASA (SOHO)
Šipka NASA (SOHO Real Time MPEG Movies)
Šipka NASA (SOHO Real Time GIF Movies)
Šipka NASA (STEREO – Latest SECCHI beacon images)
Šipka NOAA/SWPC
Šipka SOLEN (Solar Terrestrial Activity Report)
Šipka Mt. Wilson Observatory (Current Sunspot Drawing)
Šipka Mt. Wilson Observatory (Current Selected Data)

Šipka Články o sluneční aktivitě