- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Zalednění Arktidy

Rozloha, objem a koncentrace mořského ledu na severní polokouli. Změna hmotnosti Grónského ledového příkrovu.

Šipka Zalednění Antarktidy
Šipka Články o tání ledu a ledovců
 

Změna hmotnosti Grónského ledového příkrovu od dubna 2002 do září 2020 v miliardách tun. Srovnání se stavem v dubnu 2002. Od dubna 2002 do září 2020 se hmotnost pevninského ledovce v Grónsku snížila o 4,997 bilionu tun (v průměru o 279 miliard tun za rok). Podle údajů získaných družicemi GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). Satelitní měření neprobíhala v období od července 2017 do května 2018.

Zdroj: Columbia University (Makiko Sato & James Hansen), NASA

 

Rozsah tání v Grónsku. Graf ukazuje rozlohu Grónského ledového příkrovu (v procentech), která byla vystavena tání v jednotlivých dnech letošního roku (červená čára). Modrou přerušovanou čárou je znázorněn medián 1981 až 2010 a odstíny šedé barvy mezikvartilové a mezidecilové rozpětí.

Zdroj: NSIDC

 

Rozloha mořského ledu, graf denních průměrů srovnávající aktuální stav s rokem 2012 a mediánem 1981 až 2010 (NSIDC).

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci. Od začátku satelitního sledování v roce 1979. (NSIDC)

Zdroj: NSIDC

 

Průměrná tloušťka mořského ledu v Arktidě – denní průměry v roce 1980, 1990 a v letech 2006 až 2020 (University of Washington).

Objem mořského ledu v Arktidě, odchylky vůči denním průměrům období 1979-2019 (podle Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System, PIOMAS). Dlouhodobý trend je vyznačen modrou linií (University of Washington).

Zdroj: Polar Science Center – University of Washington

 

Stáří ledu v Arktidě - srovnání stavu na konci sezónní doby tání v roce 1985 (vlevo nahoře) a v roce 2020 (vpravo nahoře). Dolní graf ukazuje rozlohu mořského ledu v letech 1985 až 2020. Barevně jsou odlišeny kategorie ledu podle jeho stáří.

Stáří ledu v Arktidě (bez Kanadského arktického souostroví) – srovnání stavu na konci sezónní doby tání v roce 1985 (vlevo nahoře) a v roce 2020 (vpravo nahoře). Dolní graf ukazuje rozlohu mořského ledu v letech 1985 až 2020. Barevně jsou odlišeny kategorie ledu podle jeho stáří. Použity jsou barvy červená – nejstarší led (více než 4 roky), žlutá (3 až 4 roky), zelená (2 až 3 roky), světle modrá (1 až 2 roky) a tmavě modrá – nejmladší led (do 1 roku). Od 80. let 20. století, kdy nejstarší led pokrýval velkou část Severního ledového oceánu, je mořský led v Arktidě v současnosti mnohem tenčí a mladší. Klesající lineární trend odpovídá úbytku nejstaršího ledu o 70 tisíc kilometrů čtverečních ročně (6,1 procenta ve srovnání s průměrem 1984 až 2020).

Zdroj: NSIDC

 

Tloušťka ledu v Arktidě - anomálie v minulém nebo předminulém měsíci ve srovnání s průměrem let 2011 až 2019 (University of Washington).

Tloušťka ledu v Arktidě – anomálie v minulém nebo předminulém měsíci ve srovnání s průměrem let 2011 až 2019 (University of Washington).

Zdroj: Polar Science Center – University of Washington

 

Rozloha mořského ledu v Arktidě (University of Bremen).

Koncentrace mořského ledu v Arktidě (University of Bremen).

Zdroj: Institute of Environmental Physics – University of Bremen

 

Rozloha mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci (NSIDC).

Koncentrace mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci (NSIDC).

Zdroj: NSIDC

 

Koncentrace mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci, odchylka od průměru (NSIDC).

Koncentrace mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci, trendy (NSIDC).

Zdroj: NSIDC

Minimální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Minimální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Maximální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Maximální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Zdroj: Columbia University (Makiko Sato & James Hansen)

 

 

Šipka Zalednění Antarktidy
Šipka Články o tání ledu a ledovců