- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Září bylo v Evropě opět rekordní, v globále je rok 2018 čtvrtý nejteplejší

Anomálie tlakových polí v atmosféře v září 2018 (hladina 500 hektopascalů). Znázorněný stav dobře koreluje s naměřenými teplotami na zemském povrchu.

Září bylo v Evropě rekordně teplé (stejně jako měsíce duben, květen a srpen). Teplotní odchylka 2,02 stupně oproti průměru 1910 až 2000 překonala dosavadní rekord z roku 2011 o 0,22 stupně. Nejvyšší od začátku sledování v roce 1910 je v Evropě i průměr za celé dosud uplynulé období letošního roku (leden až září). Odchylka 1,86 je o 0,13 stupně vyšší, než dosud rekordní rok 2014. Ve Francii, kde se pravidelná meteorologická měření provádějí od roku 1900, je letošní rok o jednu desetinu stupně teplejší než dosud rekordní rok 2003. Září tam skončilo s odchylkou 1,7 stupně Celsia oproti normálu 1981 až 2010. Ve Španělsku bylo září vyhodnoceno jako nejteplejší v historii měření s odchylkou 2,4 stupně ve srovnání s normálem 1981 až 2010. V ČR bylo září deváté nejteplejší od roku 1961. Průměrná měsíční teplota byla o 1,7 stupně Celsia vyšší než normál 1981 až 2010.

Září bylo neobvykle teplé také v některých regionech Jižní Ameriky (Argentina, Chile), na většině území USA, na Středním východě a téměř na celém území Ruska. Teplotní rekordy byly kromě Evropy překonány na západě Aljašky, na východě Ruska, v Barentsově moři, v části Atlantského oceánu, v západní části Indického oceánu a na Středním východě.

Pro jihoamerický kontinent bylo září druhé nejteplejší od roku 1910 s odchylkou 1,51 stupně Celsia. Pouze září 2015 bylo teplejší, a to o 0,13 stupně.

V globálním průměru je rok 2018 (leden až září) s odchylkou 0,77 stupně Celsia oproti průměru 1900 až 2000 čtvrtý v pořadí nejteplejších let za roky 2016, 2017 a 2015. V roce 2016 byla teplota, zejména vlivem silného El Niña, vyšší v průměru o 0,24 stupně. Letošní září je s průměrnou teplotní odchylkou 0,78 stupně Celsia čtvrté v pořadí spolu s rokem 2017. Teplejší bylo září 2015, 2016 a 2014.
 

Globální teplotní odchylky v letech 1880 až 2018 (ve srovnání s průměrem 1901-2000). Období leden až září.

Teplotní odchylky v Evropě v letech 1910-2018 (ve srovnání s průměrem 1910-2000). Období leden až září.

Teplotní odchylky v září 1880-2018 (ve srovnání s průměrem 1901-2000).

Teplotní odchylky v Evropě v září 1910-2018 (ve srovnání s průměrem 1910-2000).

Teplotní anomálie v září 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Teplotní anomálie – období leden až září 2018 (oproti průměru 1981-2010).

Průběžná globální teplota v roce 2018 a devět nejteplejších let v historii. Období od ledna do září 2018 bylo v globálním průměru o 0,77 stupně Celsia teplejší, než byl průměr ve 20. století (14,1 °C). Teplota v roce 2018 je tak zatím čtvrtá nejvyšší v historii měření. Teplejší byly roky 2016, 2017 a 2015.
Letošní rok skončí pravděpodobně mezi pěti nejteplejšími roky v historii. Pokud by všechny měsíce od října do prosince měly teplotní odchylku 0,77 stupně Celsia, rok 2018 by byl čtvrtým nejteplejším v historii za roky 2016, 2015 a 2017. V grafu je tato možná varianta vyznačena černými čtverečky. Pokud by teplotní odchylky ve zbývajících měsících roku byly vyhodnoceny jako páté nejvyšší od začátku sledování, letošní rok by skončil s odchylkou 0,76 stupně na čtvrtém místě v pořadí. V grafu je tento scénář vyznačen v podobě červených kroužků. Pro říjen se přitom počítá s odchylkou 0,73 stupně, pro listopad 0,76 stupně a pro prosinec 0,76 stupně Celsia. Pokud by ve všech zbývajících měsících roku měsíční odchylky byly stejné jako v roce 1998 (odchylky pro říjen až prosinec 0,49, 0,41 a 0,58 stupně Celsia), rok 2018 by skončil na pátém místě v pořadí spolu s rokem 2010. V grafu je tato možnost vyznačena fialovými trojúhelníky.
Každý měsíc v grafu ukazuje průběžnou průměrnou teplotu v daném roce, respektive odchylku oproti průměru za 20. století. Takže hodnota za leden je daná teplotní odchylkou v lednu, hodnota za únor je průměrem za leden a únor, atd.

Zdroje: NOAA/NCDC, ČHMÚ/Infomet
 

Další články v rubrice: