- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Slunce aktuálně

Aktuální přehled dění na slunci. Sluneční aktivita, skvrny, cykly, stav geomagnetického pole.
 

Šipka Slunce, sluneční aktivita, magnetické pole
 

Snímek sluneční chromosféry pořízený družicí Solar Dynamics Observatory (AIA 304) ze 7. prosince 2016.