mapa stránek || vyhledávání

Slunce, sluneční aktivita, magnetické pole

Aktuální snímky a údaje z kosmických sond a pozemních observatoří.

Šipka Články o sluneční aktivitě

SDO – HMI Intensitygram – snímek sluneční fotosféry (včetně slunečních skvrn) blízký viditelné části spektra.
» vyšší rozlišení

SDO – HMI Magnetogram – magnetické pole ve sluneční fotosféře. Bílou a černou barvou se odlišují oblasti s opačnou magnetickou polaritou.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SDO)

 

SDO – AIA 1700 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 170 nanometrů odpovídající teplotě 5850 kelvinů.
» vyšší rozlišení

Slunce – SDO – AIA 335 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 33,5 nanometrů odpovídající teplotě kolem 2 200 000 kelvinů.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SDO)

 

SDO – AIA 304 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 30,4 nanometrů odpovídající teplotě kolem 50 000 kelvinů.
» vyšší rozlišení

SDO – AIA 193 – pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 19,3 nanometrů odpovídající teplotě kolem 1 600 000 kelvinů.
» vyšší rozlišení

Zdroj: NASA (SDO)

 

SOHO – LASCO C2 – snímek sluneční korony do vzdálenosti 8,4 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
» vyšší rozlišení

Slunce – SOHO – LASCO C3 – snímek okolí Slunce do vzdálenosti 45 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
» vyšší rozlišení

 

GOES – sluneční radiace ve spektrálním rozsahu 0,05-0,4 a 0,1-0,8 nanometrů.

GOES – Integrální tok protonů a elektronů, vertikální složka geom. pole, planetární Kp index.

 

Stupeň sluneční radiace

Stupeň sluneční radiace

Stupeň porušenosti geomagnetického pole

Stupeň porušenosti geomagnetického pole

STUPNICE 0-9:
Kp < 4 – klidový stav [Quiet]
Kp = 4 – narušené geomagnetické pole
Kp > 4 – geomagnetická bouře (5 menší [Minor], 6 střední [Moderate], 7 silná [Strong], 8 velmi silná [Severe], 9 extrémní [Extreme])

1. integrální tok protonů s energiemi 10, 50 a 100 MeV -> graf
2. integrální tok elektronů s energiemi dosahujícími či přesahujícími 0,8 a 2 MeV -> graf
3. vertikální složka magnetického pole Země v nanotesla (nT) -> graf
4. planetární Kp index – stupeň porušenosti geomagnetického pole, tříhod. průměr -> graf

 

Zdroje: NOAA/SWPC (Satellite Environment), NOAA/SWPC (GOES X-ray Flux), NOAA (Current Solar Data)

 

NOAA/SWPC: Ap index - stav magnetického pole Země + prognóza.

NOAA/SWPC: Ap index – stav magnetického pole Země + prognóza.

 

Nejsilnější erupce v 24. slunečním cyklu
(od ledna 2008)
pořadíintenzitadatumčíslo sluneční skvrnypořadíintenzitadatumčíslo sluneční skvrny
1.
X9,306.09.20172673
11.
X2,329.10.20131875
2.
X8,210.09.20172673
12.-15.
X2,205.09.20172673
3.
X6,909.08.20111263
12.-15.
X2,211.03.20152297
4.
X5,407.03.20121429
12.-15.
X2,210.06.20142087
5.
X4,925.02.20141990
12.-15.
X2,215.02.20111158
6.
X3,305.11.20131890
16.-17.
X2,125.10.20131882
7.
X3,214.05.20131748
16.-17.
X2,106.09.20111283
8.
X3,124.10.20142192
18.-19.
X2,027.10.20142192
9.
X2,813.05.20131748
18.-19.
X2,026.10.20142192
10.
X2,705.05.20152339

Počet dnů bez slunečních skvrn
Po nejhlubším slunečním minimu za poslední století (2006-2010) probíhá v současné době další minimum sluneční aktivity, které by podle prognózy NASA a NOAA mělo být podobně dlouhé a hluboké. Nejhlubší fáze minima by měla probíhat přibližně od července 2019 do září 2020.
rokpočet dnů v rocepočet dnů v roce (%)rokpočet dnů v rocepočet dnů v roce (%)
2004
4
1 %
2012
0
0 %
2005
17
5 %
2013
0
0 %
2006
70
19 %
2014
1
<1 %
2007
163
45 %
2015
0
0 %
2008
266
73 %
2016
32
9 %
2009
260
71 %
2017
104
28 %
2010
51
14 %
2018
221
61 %
2011
2
<1 %
2019
(k 9.10.)
205
73 %

Roky s nejvyšším počtem dnů bez výskytu slunečních skvrn od poloviny 19. století do současnosti.

Roky s nejvyšším počtem dnů bez výskytu slunečních skvrn od poloviny 19. století do současnosti.

 

SORCE - Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot získaných od počátku měření družicí SORCE 25.2.2003.

SORCE – Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot získaných od počátku měření družicí SORCE 25.2.2003.

 

SORCE - Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot za poslední tři měsíce.

SORCE – Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot za poslední tři měsíce.

 

Celkové množství slunečního ozáření (zářivé energie) (W/m2) a čísla slunečních skvrn od roku 1976 do prosince 2018 (PMOD/WRC).

Celkové množství slunečního ozáření (zářivé energie) (W/m2) a čísla slunečních skvrn od roku 1976 do prosince 2018 (PMOD/WRC).

 

Měsíční čísla slunečních skvrn
(od roku 1995)
Zdroj: SWS (Monthly Sunspot Numbers)
I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.
1995
24,2
29,9
31,1
14,0
14,5
15,6
14,5
24,2
14,3
11,8
21,1
9,0
1996
11,5
4,4
9,2
4,8
5,5
11,8
8,2
14,4
1,6
0,9
17,9
13,3
1997
5,7
7,6
8,7
15,5
18,5
12,7
10,4
24,4
51,3
22,8
39,0
41,2
1998
31,9
40,3
54,8
53,4
56,3
70,7
66,6
92,2
92,9
55,5
74,0
81,9
1999
62,0
66,3
68,8
63,7
106,4
137,7
113,5
93,7
71,5
116,7
133,2
84,6
2000
90,1
112,9
138,5
125,5
121,6
125,5
170,1
130,5
109,7
99,4
106,8
104,4
2001
95,6
80,6
113,5
107,7
96,6
134,0
81,8
106,4
150,7
125,5
106,5
132,2
2002
114,1
107,4
98,4
120,7
120,8
88,3
99,6
116,4
109,6
97,5
95,0
81,6
2003
79,5
46,2
61,5
60,0
55,2
77,4
85,0
72,7
48,8
65,6
67,2
47,0
2004
37,2
46,0
48,9
39,3
41,5
43,2
51,0
40,9
27,7
48,4
43,7
17,9
2005
31,3
29,2
24,5
24,4
42,6
39,6
39,9
36,4
22,1
8,5
18,0
41,2
2006
15,4
5,0
10,8
30,2
22,2
13,9
12,2
12,9
14,5
10,4
21,5
13,6
2007
16,9
10,6
4,8
3,7
11,7
12,0
10,0
6,2
2,4
0,9
1,7
10,1
2008
3,4
2,1
9,3
2,9
2,9
3,1
0,5
0,5
1,1
2,9
4,1
0,8
2009
1,5
1,4
0,7
1,2
2,9
2,6
3,5
0,0
4,2
4,6
4,2
10,6
2010
13,1
18,6
15,4
7,9
8,8
13,5
16,1
19,6
25,2
23,5
21,6
14,5
2011
19,0
29,4
56,2
54,4
41,6
37,0
43,9
50,6
78,0
88,0
96,7
73,0
2012
58,3
33,1
64,2
55,2
69,0
64,5
66,5
63,1
61,5
53,3
61,4
40,8
2013
62,9
38,0
57,9
72,4
78,7
52,5
57,0
66,0
36,9
85,6
77,6
90,3
2014
82,0
102,8
92,2
84,7
75,2
71,0
72,5
74,7
87,6
60,6
70,1
78,0
2015
67,0
44,8
38,4
54,4
58,8
68,3
66,4
64,6
78,1
61,7
63,2
57,7
2016
56,6
57,2
54,9
38,0
52,1
20,9
32,5
50,7
44,7
33,6
21,4
19,5
2017
25,8
26,1
17,7
32,6
18,8
19,4
18,3
33,1
43,6
13,2
5,7
8,2
2018
6,7
10,6
2,5
8,9
13,2
15,9
1,6
8,8
3,3
4,9
5,9
3,1
2019
7,8
0,8
9,5
9,1
10,1
1,2
0,9
0,7
1,1
 
 
 

Graf - měsíční čísla slunečních skvrn.

Graf – měsíční čísla slunečních skvrn.

 

NASA/MSFC: Relativní čísla slunečních skvrn a očekávaná amplituda 24. cyklu. Stav v říjnu 2016.

NASA/MSFC: Sluneční radiový šum a očekávaná amplituda 24. cyklu. Stav v říjnu 2016.

 

Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002. V grafu je vyznačeno Maunderovo minimum, kdy se na slunci neobjevovaly téměř žádné skvrny.

Sluneční cykly – čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002. V grafu je vyznačeno Maunderovo minimum, kdy se na slunci neobjevovaly téměř žádné skvrny.

Zdroj: NASA/Marshall Solar Physics (The Sunspot Cycle)

 

Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od začátku 18. století do současnosti.

Sluneční cykly – čísla slunečních skvrn od začátku 18. století do současnosti.

Zdroj: SILSO – Royal Observatory of Belgium, Brussels (monthly smoothed sunspot number)

 

Motýlový diagram a sluneční cykly od roku 1874 do roku 2016 podle pozorování královské greenwichské observatoře.

Motýlový diagram a sluneční cykly od roku 1874 do roku 2016 podle pozorování královské greenwichské observatoře.

Zdroj: NASA/Marshall Solar Physics (The Sunspot Cycle)

 

NOAA/SWPC: Předpověď průběhu 24. slunečního cyklu – relativní čísla slunečních skvrn.

NOAA/SWPC: Předpověď průběhu 24. slunečního cyklu – sluneční radiový šum (graf) v jednotkách sfu (solar flux unit).

 

NOAA (OVATION-Prime Model): Polární záře na severní polokouli – předpověď.

NOAA (OVATION-Prime Model): Polární záře na jižní polokouli – předpověď.

 

Vysvětlivky
AIA
Atmospheric Imaging Assembly
čtveřice dalekohledů pro pozorování povrchu Slunce a sluneční atmosféry
GOES
Geostationary Operational Environmental Satellite
Geostacionární operativní meteorologická družice
HMI
Helioseismic and Magnetic Imager
kamera pro zobrazení helioseizmických jevů a magnetických polí na Slunci
LASCO
Large Angle Spectrometric Coronagraph
širokoúhlý a spektrometrický koronograf
NASA
National Aeronautics and Space Administration
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (USA)
NASA/MSFC
National Aeronautics and Space Administration / Marshall Space Flight Center
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku / Marshallovo středisko vesmírných letů (USA)
NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration
Národní úřad pro oceán a atmosféru (USA)
NOAA/NWS
National Oceanic and Atmospheric Administration / National Weather Service
Národní úřad pro oceán a atmosféru / Národní meteorologická služba (USA)
NOAA/SWPC
National Oceanic and Atmospheric Administration / Space Weather Prediction Center
Národní úřad pro oceán a atmosféru / Centrum pro předpovědi vesmírného počasí (USA)
SDO
Solar Dynamics Observatory
Observatoř sluneční dynamiky
SILSO
Sunspot Index and Long-term Solar Observations (Royal Observatory of Belgium, Brussels)
Index slunečních skvrn a dlouhodobá pozorování slunce (při Belgické královské observatoři v Bruselu)
SOHO
Solar and Heliospheric Observatory
Sluneční a heliosférická observatoř
SORCE
Solar Radiation and Climate Experiment
Sluneční záření a klimatický experiment (družice měřící sluneční záření v celém rozsahu spektra)

 

Odkazy:

Šipka SpaceWeather.com
Šipka SOLARHAM
Šipka NASA (SDO)
Šipka NASA (SOHO)
Šipka NASA (SOHO Real Time MPEG Movies)
Šipka NASA (SOHO Real Time GIF Movies)
Šipka NASA (STEREO – Latest SECCHI beacon images)
Šipka NOAA/SWPC
Šipka SOLEN (Solar Terrestrial Activity Report)
Šipka Mt. Wilson Observatory (Current Sunspot Drawing)
Šipka Mt. Wilson Observatory (Current Selected Data)

Šipka Články o sluneční aktivitě

Aktualizováno: 5.5.2019 — 12:09

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference