mapa stránek || vyhledávání

Vzestup mořské hladiny

Změna globální průměrné úrovně mořské hladiny.

Šipka Články o zvyšování hladin moří
 

Odchylky globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2020

Odchylky globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2020, srovnání s průměrem 1993 až 2002 (v milimetrech). Měření pomocí altimetrických družic TOPEX/Poseidon, Jason 1, Jason 2 a Jason 3. Průměrné tempo růstu hladiny světového oceánu za období 1993 až 2020 je 3,33 (± 0,4) milimetru za rok. Aktualizováno 13.7.2020.

 

Změny globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2020

Změny průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2020, dvouměsíční průměry, srovnání se stavem k 1. lednu 1993 (v milimetrech). Stav k 30.1.2020 (+93,2 mm). Měření pomocí altimetrických družic TOPEX/Poseidon, Jason 1, Jason 2 a Jason 3. Průměrné tempo růstu hladiny světového oceánu za období 1993 až 2020 je 3,3 (± 0,4) milimetru za rok.

 

Změna globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1900 až 2020

Změna globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1900 až 2020. Údaje do roku 1992 vycházejí pouze z lokálních mareografických měření. Od roku 1993 se využívají oceánografické družice vybavené výškoměry. V období let 1900 až 1930 stoupala mořská hladina v průměru o 0,6 milimetru za rok. Mezi lety 1930 až 1992 se tempo zvýšilo na průměrných 1,4 milimetru za rok. Od roku 1993 se hladina světového oceánu zvyšuje v průměru o 3,4 milimetru za rok. Aktualizováno 18.5.2020.

 

Změna globální průměrné výšky mořské hladiny od roku 1993, srovnání s teplotními anomáliemi v Tichém oceánu

Odchylky globální průměrné výšky mořské hladiny měřené družicemi TOPEX (1992-2001), Jason 1 (2002-2008), Jason 2 (2008-2015) a Jason-3 (2016-2018). V grafu jsou vyznačena desetidenní data, klouzavý šedesátidenní průměr, třistasedmdesátidenní klouzavý průměr a lineární trend 3,1 (+/- 0,4) milimetru za rok. Srovnání s Niño 3.4 SST Anomaly (odchylkami povrchové teploty moře v rovníkové části Tichého oceánu mezi 5° s.š. až 5° j.š. a 170° z.d. až 120° z.d.).
Údaje: University of Colorado (do 5. ledna 2018)

 

Průměrná výška mořské hladiny, rozdíly podle regionů, srovnání s průměrem 1993 až 2002

Změna výšky mořské hladiny podle satelitních měření. Mapa ukazuje rozdílnou situaci v různých částech světa. Stav v lednu 2016, změna oproti lednu 1993.

 

Šipka Odchylky výšky mořské hladiny za posledních 10 dnů (NASA/JPL)
 

Kumulativní změna globální průměrné výšky mořské hladiny v období let 1880 až 2015 (v palcích, 1 palec = 2,54 cm)

Kumulativní změna globální průměrné výšky mořské hladiny v období let 1880 až 2015 (v palcích, 1 palec = 2,54 cm). (US Environmental Protection Agency)

Zdroj: EPA

 

Vzestup mořské hladiny od konce posledního glaciálního maxima před 22 tisíci lety

Vzestup mořské hladiny od konce posledního glaciálního maxima před 22 tisíci lety. V důsledku tání pevninských ledovců stoupla hladina na současnou úroveň během 20 tisíc let o 130 metrů. V grafu je vyznačena epizoda velmi rychlého nárůstu hladiny oceánů (Meltwater Pulse 1A), kdy se v období dlouhém 400 až 500 let zvýšila mořská hladina o 16 až 30 metrů, což odpovídá tempu 3,2 až 7,5 centimetru za rok.
Graf: Robert A. Rohde, Global Warming Art. Podle údajů Fleming a kol. 1998, Fleming 2000 a Milne a kol. 2005.

Zdroj: NOAA, Wikipedia

 

Teplotní odchylky, koncentrace CO2 a změny výšky mořské hladiny za posledních 425 tisíc let

Teplotní odchylky, koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a změny výšky mořské hladiny za posledních 425 tisíc let. Čas nula odpovídá roku 1750 těsně před průmyslovou revolucí. Údaje podle analýzy vzorků ledu z vrtu Vostok v Antarktidě.

 

Další zdroje:

Šipka Global mean sea level (NOAA)
Šipka Sea Levels Online (NOAA)
Šipka CU Sea Level Research Group (University of Colorado)
Šipka Global Climate Change – Sea Level (NASA)
Šipka Sea Levels Rise (CSIRO, ACECRC)
Šipka Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL)
 

Šipka Články o zvyšování hladin moří
 

Aktualizováno: 27.9.2020 — 17:12

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference