mapa stránek || vyhledávání

Vzestup mořské hladiny

Změna globální průměrné úrovně mořské hladiny.

Šipka Články o zvyšování mořské hladiny
 

Odchylky globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2023

Odchylky globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2023, srovnání s průměrem 1993 až 2002 (v milimetrech). Měření pomocí altimetrických družic TOPEX/Poseidon, Jason 1, Jason 2, Jason 3 a Sentinel-6 Michael Freilich. Průměrné tempo růstu hladiny světového oceánu za období 1993 až 2023 je 3,42 (± 0,4) milimetru za rok. Aktualizováno 12.7.2023.

 

Změny průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2023.

Změny průměrné výšky mořské hladiny v letech 1993 až 2023, dvouměsíční průměry, srovnání se stavem k 1. lednu 1993 (v milimetrech). Stav k 24.4.2023 (+98,0 mm). Měření pomocí altimetrických družic TOPEX/Poseidon, Jason 1, Jason 2, Jason 3 a Sentinel-6 Michael Freilich. Současné průměrné tempo růstu hladiny světového oceánu je 4,4 milimetru za rok.

 

Změna globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1900 až 2020

Změna globální průměrné výšky mořské hladiny v letech 1900 až 2022. Údaje do roku 1992 vycházejí pouze z lokálních mareografických měření. Od roku 1993 se využívají oceánografické družice vybavené výškoměry. V období let 1900 až 1930 stoupala mořská hladina v průměru o 0,6 milimetru za rok. Mezi lety 1930 až 1992 se tempo zvýšilo na průměrných 1,4 milimetru za rok. Od roku 1993 se hladina světového oceánu zvyšuje v průměru o 3,57 milimetru za rok (dle údajů CNES/AVISO). Aktualizováno 2.5.2023.

 

Průměrná výška mořské hladiny, rozdíly podle regionů, srovnání s průměrem 1993 až 2002

Změna výšky mořské hladiny podle satelitních měření. Mapa ukazuje rozdílnou situaci v různých částech světa. Stav v roce 2019, změna oproti roku 1993.

 

Šipka Odchylky výšky mořské hladiny za posledních 10 dnů (NASA/JPL)
 

Vzestup mořské hladiny od konce posledního glaciálního maxima před 22 tisíci lety

Vzestup mořské hladiny od konce posledního glaciálního maxima před 22 tisíci lety. V důsledku tání pevninských ledovců stoupla hladina na současnou úroveň během 20 tisíc let o 130 metrů. V grafu je vyznačena epizoda velmi rychlého nárůstu hladiny oceánů (Meltwater Pulse 1A), kdy se v období dlouhém 400 až 500 let zvýšila mořská hladina o 16 až 30 metrů, což odpovídá tempu 3,2 až 7,5 centimetru za rok.
Graf: Robert A. Rohde, Global Warming Art. Podle údajů Fleming a kol. 1998, Fleming 2000 a Milne a kol. 2005.

Zdroj: NOAA, Wikipedia

 

Teplotní odchylky, koncentrace CO2 a změny výšky mořské hladiny za posledních 425 tisíc let

Teplotní odchylky, koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a změny výšky mořské hladiny za posledních 425 tisíc let. Čas nula odpovídá roku 1750 těsně před průmyslovou revolucí. Údaje podle analýzy vzorků ledu z vrtu Vostok v Antarktidě.

 

Další zdroje:

Šipka Global mean sea level (NOAA)
Šipka Sea Levels Online (NOAA)
Šipka CU Sea Level Research Group (University of Colorado)
Šipka Global Climate Change – Sea Level (NASA)
Šipka Sea Levels Rise (CSIRO, ACECRC)
Šipka Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL)
 

Šipka Články o zvyšování mořské hladiny
 

Aktualizováno: 2.10.2023 — 14:42

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference