mapa stránek || vyhledávání

Zalednění Arktidy

Rozloha, objem a koncentrace mořského ledu na severní polokouli. Změna hmotnosti Grónského ledového příkrovu.

Šipka Zalednění Antarktidy
Šipka Články o tání ledovců a mořského ledu
 

Změna hmotnosti Grónského ledového příkrovu od dubna 2002 do října 2023 v miliardách tun. Srovnání se stavem v dubnu 2002. Od dubna 2002 do října 2023 se hmotnost pevninského ledovce v Grónsku snížila o 5,566 bilionu tun (v průměru o 269 miliard tun za rok). Podle údajů získaných družicemi GRACE (2002-2017) a GRACE-FO (od r. 2018 – Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On). Satelitní měření neprobíhala v období od července 2017 do května 2018.

Zdroj: Columbia University (Makiko Sato & James Hansen), NASA

 

V Grónsku začíná sezónní doba tání v dubnu a končí v říjnu. Červená čára v grafu ukazuje rozlohu Grónského ledového příkrovu (v procentech), která byla dosud vystavena tání v jednotlivých dnech roku 2023. Modrou přerušovanou čárou je znázorněn medián 1981 až 2010 a odstíny šedé barvy mezikvartilové a mezidecilové rozpětí.

Zdroj: NSIDC

 

Rozloha mořského ledu, graf denních průměrů srovnávající aktuální rok s rokem 2012 a mediánem 1981 až 2010.

Zdroj: NSIDC

 

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v Artidě v lednu 1979 až 2023. V milionech kilometrů čtverečních. Dlouhodobý trend je pokles o 3 procenta za desetiletí.

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v Artidě v únoru 1979 až 2023. V milionech kilometrů čtverečních. Dlouhodobý trend je pokles o 2,8 procenta za desetiletí.

Zdroj: NSIDC

 

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v Artidě v březnu 1979 až 2023. V milionech kilometrů čtverečních. Dlouhodobý trend je pokles o 2,5 procenta za desetiletí.

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v Artidě v dubnu 1979 až 2023. V milionech kilometrů čtverečních. Dlouhodobý trend je pokles o 2,5 procenta za desetiletí.

Zdroj: NSIDC

 

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v Artidě v prosinci 1979 až 2023. V milionech kilometrů čtverečních.  Dlouhodobý trend je pokles o 3,4 procenta za desetiletí.

Průměrná měsíční rozloha mořského ledu v Artidě v prosinci 1979 až 2023. V milionech kilometrů čtverečních. Dlouhodobý trend je pokles o 3,4 procenta za desetiletí.

Zdroj: NSIDC

 

Průměrná tloušťka mořského ledu v Arktidě – denní průměry v roce 1980, 1990 a v letech 2007 až 2023 (University of Washington).

Objem mořského ledu v Arktidě, odchylky vůči denním průměrům období 1979-2022 (podle Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System, PIOMAS). Dlouhodobý trend je vyznačen modrou linií (University of Washington).

Zdroj: Polar Science Center – University of Washington

 

Stáří ledu v Arktidě - srovnání stavu na konci sezónní doby tání v roce 1985 (vlevo nahoře) a v roce 2023 (vpravo nahoře). Barevně jsou odlišeny kategorie ledu podle jeho stáří. Dolní graf ukazuje rozlohu mořského ledu v letech 1985 až 2023.

Stáří ledu v Arktidě (bez Kanadského arktického souostroví) – srovnání stavu na konci sezónní doby tání v roce 1985 (vlevo nahoře) a v roce 2022 (vpravo nahoře). Barevně jsou odlišeny kategorie ledu podle jeho stáří. Použity jsou barvy červená – nejstarší led (více než 4 roky), žlutá (3 až 4 roky), zelená (2 až 3 roky), světle modrá (1 až 2 roky) a tmavě modrá – nejmladší led (do 1 roku). Dolní graf ukazuje rozlohu mořského ledu v letech 1985 až 2023. Víceletý let je znázorněn černou čarou, nejstarší led (4 roky a více) je znázorněn červenou čarou. Od 80. let 20. století, kdy nejstarší led pokrýval velkou část Severního ledového oceánu, je mořský led v Arktidě v současnosti mnohem tenčí a mladší. Klesající lineární trend odpovídá úbytku nejstaršího ledu o 70 tisíc kilometrů čtverečních ročně (6,1 procenta ve srovnání s průměrem 1984 až 2020).

Zdroj: NSIDC

 

Tloušťka ledu v Arktidě - anomálie v minulém nebo předminulém měsíci ve srovnání s průměrem let 2011 až 2022 (University of Washington).

Tloušťka ledu v Arktidě – anomálie v minulém nebo předminulém měsíci ve srovnání s průměrem let 2011 až 2022 (University of Washington).

Zdroj: Polar Science Center – University of Washington

 

Rozloha mořského ledu v Arktidě (University of Bremen).

Koncentrace mořského ledu v Arktidě (University of Bremen).

Zdroj: Institute of Environmental Physics – University of Bremen

 

Rozloha mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci (NSIDC).

Koncentrace mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci (NSIDC).

Zdroj: NSIDC

 

Koncentrace mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci, odchylka od průměru (NSIDC).

Koncentrace mořského ledu v minulém nebo předminulém měsíci, trendy (NSIDC).

Zdroj: NSIDC

Minimální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Minimální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Maximální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

Maximální měsíční rozloha mořského ledu v Arktidě a Antarktidě od roku 1979 do současnosti.

 

Nejnižší minimální roční rozloha
mořského ledu v Arktidě

od začátku satelitního sledování v roce 1979

Zdroj: NSIDC (Charctic Interactive Sea Ice Graph)
pořadírokrozloha v milionech kilometrů čtverečníchdatum
1.
20123,39
17.9.
2.
20203,82
16.9.
3.
20074,16
18.9.
4.
20164,17
10.9.
5.
20194,19
18.9.
6.
20234,23
19.9.
7.
20114,34
11.9.
8.
20154,43
9.9.
9.
20084,59
19.9.
10.
20104,62
21.9.
11.
20184,66
23.9.
12.
20174,67
14.9.
Nejnižší maximální roční rozloha
mořského ledu v Arktidě

od začátku satelitního sledování v roce 1979

Zdroj: NSIDC (Charctic Interactive Sea Ice Graph)
pořadírokrozloha v miliónech kilometrů čtverečníchdatum
1.
201714,41
7.3.
2.
201814,47
17.3.
3.
201614,51
23.3.
4.
201514,52
25.2.
5.
202314,62
6.3.
6.
201114,67
9.3.
7.
200614,68
12.3.
8.
200714,77
12.3.
9.
202114,78
12.3.
10.
201914,82
13.3.
11.
202214,88
25.2.
12.
200514,95
12.3.

 

Šipka Zalednění Antarktidy
Šipka Články o tání ledovců a mořského ledu
 

Aktualizováno: 21.1.2024 — 17:05

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference