mapa stránek || vyhledávání

Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře

Obsah oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v atmosféře.

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktuální hodnota atmosférického CO2 (globální průměr):

trend (bez sezónních vlivů): 411,78 ppm (2/2020) / 408,65 ppm (2/2019)

2/2020 naměřeno: 413,22 ppm
2/2019 naměřeno: 410,09 ppm
2/2018 naměřeno: 407,99 ppm

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry od roku 1980.

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry v posledních pěti letech.

 

Denní průměry koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře naměřené observatořemi Globální monitorovací divize (Global Monitoring Division) na různých místech světa: modrá – Barrow (Aljaška), červená – Mauna Loa (Havaj), zelená – Americká Samoa, žlutá – jižní pól (Antarktida). Černá čára představuje průměr všech vyhlazených křivek bez sezónních výkyvů. Tato trendová linie je velmi dobrým odhadem celosvětové průměrné koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

 

Poznámky:

Ppm (parts per million – částic na milion) – počet molekul oxidu uhličitého na milion molekul a atomů suchého vzduchu.

Každoroční kolísání je způsobeno odlišnou mírou absorbce CO2 rostlinami na jižní a severní polokouli (více kontinentů na severu). V době léta a podzimu na severní polokouli se množství CO2 v atmosféře snižuje, v zimě a na jaře je tomu naopak.
 

Roční průměrné tempo růstu globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře
od začátku měření v roce 1959
Zdroj: NOAA/ESRL/GMD (aktualizováno 08/2019)
rokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rok
19590,9619691,3219792,1419891,3819991,3720091,61
19600,7119701,1319801,7019901,1720001,2320102,43
19610,7819710,7319811,1519910,7420011,8220111,70
19620,5619721,4719821,0019920,7020022,3620122,39
19630,5719731,4619831,8519931,2320032,2920132,41
19640,4919740,6819841,2419941,6820041,5720142,03
19651,1019751,2319851,6219951,9520052,4320152,98
19661,1019760,9719861,0219961,0620061,7520162,85
19670,6119771,9219872,7019971,9720072,0920172,15
19680,9919781,2919882,2519982,8220081,7920182,43

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let. Údaje byly získány přímým měřením v atmosféře (od 19. stol.) a z bublin vzduchu zachycených v antarktickém ledovci (posledních 800 tisíc let). Množství oxidu uhličitého hlouběji v minulosti bylo stanoveno pomocí nepřímých metod – z počtu průduchů ve zkamenělých listech rostlin (zelené kosočtverce), podle poměru izotopů boru ve fosilizovaných vápnitých schránkách dírkonošců (modré puntíky) a analýzou složení alkenonů, což jsou odolné organické sloučeniny produkované fytoplanktonem (černé trojúhelníky). Prognózy dalšího vývoje vycházejí z emisních scénářů IPCC, tzv. RCPs (reprezentativní směry vývoje koncentrací), které se od sebe liší odhadovaným zvýšením radiačního působení do roku 2100 (oproti stavu před průmyslovou revolucí v pol. 18. stol.) 8,5 W/m² (červená), 6 W/m² (oranžová), 4,5 W/m² (světle modrá) a 2,6 W/m² (modrá).

 

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

 

Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v letech 1984 až 2018. Zaznamenány jsou měsíční hodnoty, které dobře ukazují každoroční sezónní výkyvy, červená čára znázorňuje vyhlazený trend.

 

Tempo růstu koncentrace oxidu uhličitého v letech 1984 až 2018.

 

Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře v letech 1984 až 2018.

 

Tempo růstu koncentrace metanu v letech 1984 až 2018.

 

Průměrná globální koncentrace oxidu dusného v atmosféře v letech 1984 až 2018.

 

Tempo růstu koncentrace oxidu dusného v letech 1984 až 2018.

 

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti.

 

Změna koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a průměrná globální teplota v letech 1880 až 2008. Normálem je průměr za období 1901 až 2000.
Zdroj: GlobalChange.gov (Global Climate Change Impacts in the United States)

 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 420 tisíc let.
Zdroj: Global Warming Art

 

Koncentrace oxidu uhličitého a prachových částic v atmosféře a změny teploty v posledních 420 tisíciletích. Údaje podle analýzy antarktického ledovce (jezero Vostok).
Zdroj: Global Warming Art

 

Graf ukazuje, z jaké hloubky pochází led použitý pro rekonstrukci historie pozemského klimatu. Srovnány jsou změny koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře, změny povrchové teploty vzduchu, změny oslunění na 65. stupni severní šířky (Milankovičovy cykly) a změny obsahu izotopu kyslíku 18O (parametr delta).
Zdroj: U.S. Climate Change Science Program

 

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktualizováno: 25.5.2020 — 21:32

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference