mapa stránek || vyhledávání

Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře

Obsah oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v atmosféře.

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktuální hodnota atmosférického CO2 a CH4 (globální průměr)

CO2 trend (bez sezónních vlivů): 420,20 ppm (10/2023)
418,64 ppm (10/2022)

CH4 trend (bez sezónních vlivů): 1927,13 ppb (9/2023)
1914,58 ppb (9/2022)
CO2 10/2023 naměřeno: 418,64 ppm | CH4 9/2023 naměřeno: 1927,13 ppb
CO2 10/2022 naměřeno: 416,14 ppm | CH4 9/2022 naměřeno: 1914,58 ppb
CO2 10/2021 naměřeno: 413,83 ppm | CH4 9/2021 naměřeno: 1899,56 ppb
Zdroj: NOAA, 2

 

Roční koncentrace atmosférického CO2 (globální průměr)

2022: 417,9 ppm
2021: 415,7 ppm
2020: 413,2 ppm
2019: 410,5 ppm
2018: 407,8 ppm
2017: 405,5 ppm
2016: 403,3 ppm
2015: 400,0 ppm
2014: 397,7 ppm
2013: 396,0 ppm
2012: 393,1 ppm
2011: 390,9 ppm
2010: 389,0 ppm
2009: 386,8 ppm
2008: 385,2 ppm
2007: 383,1 ppm

Zdroj: WMO

 

Roční hodnoty atmosférického CH4

2022: 1923 ppb
2021: 1908 ppb
2020: 1889 ppb
2019: 1877 ppb
2018: 1869 ppb
2017: 1859 ppb

Zdroj: WMO
Roční hodnoty atmosférického N2O

2022: 335,8 ppb 
2021: 334,5 ppb 
2020: 333,2 ppb 
2019: 332,0 ppb
2018: 331,1 ppb
2017: 329,9 ppb

Zdroj: WMO

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry od roku 1980.

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry v posledních pěti letech.

 

Denní průměry koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře naměřené observatořemi Globální monitorovací divize (Global Monitoring Division) na různých místech světa: modrá – Barrow (Aljaška), červená – Mauna Loa (Havaj), zelená – Americká Samoa, žlutá – jižní pól (Antarktida). Černá čára představuje průměr všech vyhlazených křivek bez sezónních výkyvů. Tato trendová linie je velmi dobrým odhadem celosvětové průměrné koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

 

Poznámky:

Ppm (parts per million – částic na milion) – počet molekul oxidu uhličitého na milion molekul a atomů suchého vzduchu.

Každoroční kolísání je způsobeno odlišnou mírou absorbce CO2 rostlinami na jižní a severní polokouli (více kontinentů na severu). V době léta a podzimu na severní polokouli se množství CO2 v atmosféře snižuje, v zimě a na jaře je tomu naopak.
 

Roční průměrné tempo růstu globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře
od začátku měření v roce 1959
Zdroj: NOAA/ESRL/GMD (aktualizováno 4/2023)
rokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rok
19590,9619701,1319811,1519920,7320032,2820142,04
19600,7119710,7319820,9919931,23
20041,5620152,96
19610,7819721,4719831,8419941,6720052,4620162,83
19620,5619731,4619841,2319951,9920061,7720172,15
19630,5719740,6819851,6519961,0520072,1320182,37
19640,4919751,2319861,0119971,9720081,7820192,52
19651,1019760,9719872,6619982,8420091,5820202,34
19661,1019771,9219882,1719991,3520102,4220212,47
19670,6119781,2919891,4520001,2420111,6820222,13
19680,9919792,1419901,2320011,8520122,41
19691,3219801,7119910,7520022,3720132,45

Srovnání globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře (ppm) s emisemi oxidu uhličitého (mld. tun za rok). Období let 1979 až 2022. V grafu jsou dobře patrné dočasné poklesy emisí v roce 1979 a v dalších letech (ropný šok), začátkem 90. let (rozpad Sovětského svazu), v roce 2008 (finanční krize) a kolem roku 2020 (pandemie COVID-19).

 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let. Údaje byly získány přímým měřením v atmosféře (od 19. stol.) a z bublin vzduchu zachycených v antarktickém ledovci (posledních 800 tisíc let). Množství oxidu uhličitého hlouběji v minulosti bylo stanoveno pomocí nepřímých metod – z počtu průduchů ve zkamenělých listech rostlin (zelené kosočtverce), podle poměru izotopů boru ve fosilizovaných vápnitých schránkách dírkonošců (modré puntíky) a analýzou složení alkenonů, což jsou odolné organické sloučeniny produkované fytoplanktonem (černé trojúhelníky). Prognózy dalšího vývoje vycházejí z emisních scénářů IPCC, tzv. RCPs (reprezentativní směry vývoje koncentrací), které se od sebe liší odhadovaným zvýšením radiačního působení do roku 2100 (oproti stavu před průmyslovou revolucí v pol. 18. stol.) 8,5 W/m² (červená), 6 W/m² (oranžová), 4,5 W/m² (světle modrá) a 2,6 W/m² (modrá).

 

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

 

Radiační působení (ve wattech na metr čtvereční) v letech 1979 až 2022. Srovnání se stavem před průmyslovou revolucí kolem roku 1750. Graf ukazuje rostoucí vliv skleníkových plynů na energetickou bilanci Země. Po pravé straně grafu – roční index skleníkových plynů (Annual Greenhouse Gas Index, AGGI). Index je vztažen k roku 1990 (1990 = 1). V roce 2022 činil AGGI 1,49 – od roku 1990 došlo ke zvýšení radiační síly o 49 procent. Na oxid uhličitý připadá cca 80 procent z tohoto nárůstu.

 

Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v letech 1984 až 2022. Zaznamenány jsou měsíční hodnoty, které dobře ukazují každoroční sezónní výkyvy, červená čára znázorňuje vyhlazený trend.

 

Tempo růstu koncentrace oxidu uhličitého v letech 1984 až 2022.

 

Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře v letech 1984 až 2022.

 

Tempo růstu koncentrace metanu v letech 1984 až 2022.

 

Průměrná globální koncentrace metanu u mořské hladiny v letech 2005 až 2019. Údaje dle NOAA. Srovnání s emisními scénáři 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Koncentrace metanu se od roku 2014 zvyšuje tempem mezi dvěma horšími scénáři s vyššími nárůsty emisí (RCP 6 a RCP 8.5). Při naplnění těchto scénářů by se do konce 21. století podnebí na Zemi oteplilo v průměru o 2,0 až 3,7 stupně (scénář RCP 6) v porování s referenčním obdobím 1850 až 1900, respektive o 3,2 až 5,4 stupně Celsia (scénář 8.5).

 

Průměrná globální koncentrace oxidu dusného v atmosféře v letech 1984 až 2022.

 

Tempo růstu koncentrace oxidu dusného v letech 1984 až 2022.

 

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti.

 

Změna koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a průměrná globální teplota v letech 1880 až 2008. Normálem je průměr za období 1901 až 2000.
Zdroj: GlobalChange.gov (Global Climate Change Impacts in the United States)

 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 420 tisíc let.
Zdroj: Global Warming Art

 

Koncentrace oxidu uhličitého a prachových částic v atmosféře a změny teploty v posledních 420 tisíciletích. Údaje podle analýzy antarktického ledovce (jezero Vostok).
Zdroj: Global Warming Art

 

Graf ukazuje, z jaké hloubky pochází led použitý pro rekonstrukci historie pozemského klimatu. Srovnány jsou změny koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře, změny povrchové teploty vzduchu, změny oslunění na 65. stupni severní šířky (Milankovičovy cykly) a změny obsahu izotopu kyslíku 18O (parametr delta).
Zdroj: U.S. Climate Change Science Program

 

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktualizováno: 20.1.2024 — 22:05

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference