mapa stránek || vyhledávání

Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře

Obsah oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v atmosféře.

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktuální hodnota atmosférického CO2 (globální průměr):

trend (bez sezónních vlivů): 418,03 ppm (11/2022) / 415,82 ppm (11/2021)

11/2022 naměřeno: 417,80 ppm
11/2021 naměřeno: 415,59 ppm
11/2020 naměřeno: 413,25 ppm

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry od roku 1980.

 

Globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře – měsíční průměry v posledních pěti letech.

 

Denní průměry koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře naměřené observatořemi Globální monitorovací divize (Global Monitoring Division) na různých místech světa: modrá – Barrow (Aljaška), červená – Mauna Loa (Havaj), zelená – Americká Samoa, žlutá – jižní pól (Antarktida). Černá čára představuje průměr všech vyhlazených křivek bez sezónních výkyvů. Tato trendová linie je velmi dobrým odhadem celosvětové průměrné koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

 

Poznámky:

Ppm (parts per million – částic na milion) – počet molekul oxidu uhličitého na milion molekul a atomů suchého vzduchu.

Každoroční kolísání je způsobeno odlišnou mírou absorbce CO2 rostlinami na jižní a severní polokouli (více kontinentů na severu). V době léta a podzimu na severní polokouli se množství CO2 v atmosféře snižuje, v zimě a na jaře je tomu naopak.
 

Roční průměrné tempo růstu globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře
od začátku měření v roce 1959
Zdroj: NOAA/ESRL/GMD (aktualizováno 7/2022)
rokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rokrokppm za rok
19590,9619701,1319811,1619920,7220032,2920142,05
19600,7119710,7319820,9819931,24
20041,5520152,96
19610,7819721,4719831,8519941,6720052,4620162,83
19620,5619731,4619841,2319951,9820061,7820172,16
19630,5719740,6819851,6519961,0620072,1320182,33
19640,4919751,2319861,0019971,9820081,7820192,56
19651,1019760,9719872,6619982,8420091,5820202,35
19661,1019771,9219882,1819991,3520102,4120212,54
19670,6119781,2919891,4720001,2320111,69
19680,9919792,1419901,2120011,8420122,41
19691,3219801,7119910,7420022,3720132,43

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let. Údaje byly získány přímým měřením v atmosféře (od 19. stol.) a z bublin vzduchu zachycených v antarktickém ledovci (posledních 800 tisíc let). Množství oxidu uhličitého hlouběji v minulosti bylo stanoveno pomocí nepřímých metod – z počtu průduchů ve zkamenělých listech rostlin (zelené kosočtverce), podle poměru izotopů boru ve fosilizovaných vápnitých schránkách dírkonošců (modré puntíky) a analýzou složení alkenonů, což jsou odolné organické sloučeniny produkované fytoplanktonem (černé trojúhelníky). Prognózy dalšího vývoje vycházejí z emisních scénářů IPCC, tzv. RCPs (reprezentativní směry vývoje koncentrací), které se od sebe liší odhadovaným zvýšením radiačního působení do roku 2100 (oproti stavu před průmyslovou revolucí v pol. 18. stol.) 8,5 W/m² (červená), 6 W/m² (oranžová), 4,5 W/m² (světle modrá) a 2,6 W/m² (modrá).

 

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

Emise oxidu uhličitého v letech 1940 až 2016 a srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Emise z fosilních paliv v grafu uvedeny v gigatunách uhlíku za rok. 1 gigatuna (miliarda tun) uhlíku odpovídá 3,67 gigatunám oxidu uhličitého.

 

Radiační působení (ve wattech na metr čtvereční) v letech 1979 až 2019. Srovnání se stavem před průmyslovou revolucí kolem roku 1750. Graf ukazuje rostoucí vliv skleníkových plynů na energetickou bilanci Země. Po pravé straně grafu – roční index skleníkových plynů (Annual Greenhouse Gas Index, AGGI). Index je vztažen k roku 1990 (1990 = 1). V roce 2020 činil AGGI 1,45 (od roku 1990 došlo ke zvýšení radiační síly o 45 procent).

 

Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v letech 1984 až 2020. Zaznamenány jsou měsíční hodnoty, které dobře ukazují každoroční sezónní výkyvy, červená čára znázorňuje vyhlazený trend.

 

Tempo růstu koncentrace oxidu uhličitého v letech 1984 až 2020.

 

Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře v letech 1984 až 2020.

 

Tempo růstu koncentrace metanu v letech 1984 až 2020.

 

Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře letech 2005 až 2019. Srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Koncentrace metanu se od roku 2014 zvyšuje tempem mezi dvěma horšími scénáři s vyššími nárůsty emisí (RCP 6 a RCP 8.5). Při naplnění těchto scénářů by se do konce 21. století podnebí na Zemi oteplilo v průměru o 2,0 až 3,7 stupně (scénář RCP 6) v porování s referenčním obdobím 1850 až 1900, respektive o 3,2 až 5,4 stupně Celsia (scénář 8.5).

 

Průměrná globální koncentrace oxidu dusného v atmosféře v letech 1984 až 2020.

 

Tempo růstu koncentrace oxidu dusného v letech 1984 až 2020.

 

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti.

 

Změna koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a průměrná globální teplota v letech 1880 až 2008. Normálem je průměr za období 1901 až 2000.
Zdroj: GlobalChange.gov (Global Climate Change Impacts in the United States)

 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 420 tisíc let.
Zdroj: Global Warming Art

 

Koncentrace oxidu uhličitého a prachových částic v atmosféře a změny teploty v posledních 420 tisíciletích. Údaje podle analýzy antarktického ledovce (jezero Vostok).
Zdroj: Global Warming Art

 

Graf ukazuje, z jaké hloubky pochází led použitý pro rekonstrukci historie pozemského klimatu. Srovnány jsou změny koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře, změny povrchové teploty vzduchu, změny oslunění na 65. stupni severní šířky (Milankovičovy cykly) a změny obsahu izotopu kyslíku 18O (parametr delta).
Zdroj: U.S. Climate Change Science Program

 

Šipka Články o emisích skleníkových plynů
 

Aktualizováno: 11.2.2023 — 20:49

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference