mapa stránek || vyhledávání

Bojíte se smrti?

Henryk Weyssenhoff – Předtucha

Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem. Německý autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti. Přečtěte si, co o sobě říká bytost, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém těle a není zatížená dualitou ani pojmy dobra a zla. Situaci na Zemi a člověka s jeho pocity však pozná dokonale. Říkáme ji Smrt a většina z nás se ji bojí. Ona však dává přednost jménu Anděl proměny nebo Anděl transformace, protože její pracovní náplní je energetická přeměna tvorstva.

Lékaři, zdravotní sestry, kněží a zaměstnanci hospiců vědí, že lidé před svou smrtí vídávají postavu zahalenou v černém. Postavu, jíž se lidově říká Zubatá, Kmotra Smrt nebo Kostlivec.

Také jistému Franzi G. z Berchtesgadenu se v noci před výstupem na horu zjevil u postele černý muž a oznámil mu, že čas dozrál. Na druhý den se i s kamarádem zřítili ze skály. Franz G. se těžce zranil a jeho přítel přišel o život.

Co se vám v hlavě vybaví, když něco takového slyšíte? Je to halucinace, autosugesce, nebo nás naše podvědomí zaplavuje jakýmisi zvláštními obrazy?

Ano, většina lidí by se snažila najít nějaké rozumné vysvětlení. Jan van Helsing by měl asi podobný názor, kdyby se dva týdny před svou těžkou autonehodou nebyl se Smrtí osobně setkal. Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s touto bytostí kontakt. V prosinci 2004 se mu to podařilo…

Kdo jsi?

Doprovázím tě a jsem s tebou od počatku až do konce tohoto života. Nejsem však zodpovědný jen za odchod, ale i za příchod. Pomáhám duši vymanit se, uvolnit se z těla, stejně jako ji pomáhám do těla vstoupit. Nejsem Mužem s kosou, jsem Transformátorem světla, Transformátorem světelnosti. Proměňuji energii. Nepřináším tedy smrt, nepřináším zkázu. Transformuji energii. Jinými slovy – měním agregátový stav toho, k němuž přicházím. Vytahuji z těla životní energii, vybírám z hmoty duši. Odčerpávám energii dechu, životní energii a transformuji ji, proměňuji, aby mohla existovat dále, na vyšší úrovni, ve vyšší frekvenci. Je to proměna. Jsem Měnič. Měním noc v den, tmu ve světlo. Jde o přerod. Smrt je přechod, změna frekvence. Také pro vstup do života je potřebná změna frekvence. Za to zodpovídám já.

Jsi jedna bytost, nebo jsou vás miliardy?

Jsem souhrnem všeho bytí…

Jak bych si tě mohl představit lépe? Jsi bytost, která se skládá z mnoha jednotlivých aspektů zjevujících se kdekoliv na světe současně mnoha lidem, nebo jsi jakési seskupení duší objevující se umírajícímu v jedné osobě?

Z mého pohledu v tom rozdíl není. Ale z pozemského pohledu ano a proto odpovídám: Ve fragmentech jsem zodpovědný za mnoho úkonů. Jsem jedna hlavní bytost rozdělená na tolik částí, kolik bytostí se v tělesných schránkách pohybuje na Zemi. Každá duše nese ze mne jednu kapičku. Duše nejenom doprovázím, ale můžu je i nést. Jsem jedna a jsem také množství bytostí, které se mohou pohybovat nezávisle na sobě. Žádný z fragmentů mého bytí nemůže a nechce sledovat vlastní cíle, vlastní vůli. V tom smyslu jsme tedy jedna bytost. I když se tyto fragmenty permanentně nacházejí na různých místech a pohybují se vlastní dynamikou, nemohou existovat odděleně. Představ si to jako chobotnici, která má mnoho chapadel, ale pouze jednu centrálu, jednu hlavu.

V podstatě je to velice jednoduché, i když pro vás složité, protože vy chápete a pociťujete svoji vlastní existenci příliš izolovaně, cítíte se jako izolované bytosti. To, co říkám, je z pohledu existence, která pociťuje sama sebe odděleně, jen těžko pochopitelné. Vlastně, lidská představivost tady selhává. Proto ti radím, aby jsi, pokud můžeš, použil spíše orgány citu a ne fantazii. Něco z toho, co říkám, můžeš pocítit přímo, těžko si to však budeš moci představit. Fantazie člověku jen zřídkakdy dovolí opustit svět izolovaných objektů, který mu zprostředkovávají jeho vlastní smysly.

Jednotlivé aspekty mého bytí jsou sice na různých místech současně, a mají rozdílné podoby, nejsou to však samostatné subjekty. Když tedy přijdeš do styku s jedním z nich, setkáš se s bytostí, která se pohybuje takříkajíc samostatně. Může přijít a odejít, nemusí se nikoho ptát, jestli smí. A přece – nepřichází a neodchází proto, aby uspokojila vlastní vůli. Tyto jednotlivé aspekty plnící tuto službu a já tvoří jednotu. A protože jsem všude, můžu i kdekoliv odpovědět na volání rezonance. To mě ve vhodné době přivede ke konkrétnímu člověku. Vysvětlím ti to. Připodobni si to k anděli strážnému, který patří k člověku a stojí neustále při něm. Tak, jako je při tobě anděl strážný, je s tebou i tato kapka, jeden fragment ze mne. Rozdíl je v tom, že anděl strážný byl předtím člověkem, inkarnoval se, byl v těle z masa a kostí. Proto na tebe působí osobně a vede tě. Částice mého bytí nikdy nebyla člověkem a ani nebude, ale každého člověka doprovázím stejně jako anděl strážný. Možná by jsi mě mohl nazvat Andělem smrti, který je po celý život zde, koná však v pozadí. Nutno ale dodat, že označení Anděl smrti se mi nelíbí. Milejší je mi jméno Anděl přeměny, neboť smrt neexistuje, pouze změna energie.

Můžeš o sobě povědět víc?

Tím, že pomáhám oddělit tělo od duše a ducha, působí skrze mne síla světla. Spojuji ducha s duší, aby se mohly odpoutat od těla. Z tohoto zorného úhlu jsem pro vás nejenom dělící silou, který vám pomáhá vyklouznout z tělesného, ale i léčivým aspektem. Jsem léčivým aspektem v činech, neboť když si moji existenci uvědomujete, jsem pro vás i léčitelem. V přeneseném slova smyslu léčím duši, aby mohla splynout s duchem, odlehčila se a opustila tělo. To je jeden ze zřetelů, na který nesmíš zapomínat. Nejsem jen odnášející, ale i přinášející síla. Přicházím z božských drah, z prasíly, a přináším duši obrození. Dříve, než opustí svou tělesnou schránku, začne se v tělesné, pozemské části uzdravovat a léčit prostřednictvím vlastních skutků. Tuto službu vykonávám v celém Univerzu, protože jsem k tomu předurčený. Nepřicházím jen na planetu, kde momentálně žiješ. Vykonával jsem tuto práci už v době, kdy jsi ty, Jan, opustil svoji domovskou planetu, aby ses inkarnoval tady, tak jako mnoho jiných, které dnes nazýváte dělníky světla. Přišli jste, abyste pomohli této planetě při vzestupu, zvýšení frekvence, kterou nyní procházíte. A tak jsem vám už silou vlastního bytí připravil cestu, když jsem vám během mnoha inkarnací směrem dolů k zemskému povrchu pomáhal snášet hrubou strukturu a nízké frekvence tělesných vibrací. Nejsem tedy jen Smrtí ale i Léčitelem. Léčím duši, dokud je na Zemi, a tím pomáhám planetě při vzestupu. Pomáhám ji na vyšší existenční rovinu, na úroveň s vyššími vibracemi, tam, odkud jste kdysi přišli. Nejenže duši odnáším, také ji léčím – na to se nesmí zapomínat. Léčím ji tak, že ji spojím s duchem a oddělím od těla.

Proč dochází k tomuto kontaktu právě teď?

Dnes si už nevzpomínáš, my dva jsme však uzavřeli smlouvu o spolupráci v tomto životě. Nyní čas dozrál. V průběhu naší konverzace ti o tom řeknu víc.

Už delší dobu čekám, že se lidé vašeho kulturního okruhu otevřou, že je moje přítomnost zaujme, že dovolí, abych se jich dotkl svou přítomností. K tomu je zapotřebí zprostředkovatel a tím jsi teď ty.

Můj soucit s vámi spočívá v čekání. Rád bych vyléčil bolesti, které mohu vyléčit jenom tehdy, když jsou na to lidé připraveni. Trpěli jste dost, dostatečně jste prozkoumali odloučení a odštěpení, abyste se nyní opět vydali jiným směrem. Nejvíce jste však od sebe oddělili smrt, odchod z fyzické roviny. Můžeš to vidět i tak, že jsem ten, kdo vás přivede zpět k Jednotě. Když však nevíte, co Jednota je, místo toho, abyste se těšili, tak se bojíte. Máte ze smrti strach. Proč? Bojíte se i usínání? Ne? Proč se tedy bojíte smrti?

A v tom tkví pro vás lidi jádro problému – nevíte. Zapomněli jste! Tolik plytváte slovy o smrti a přitom nevíte, co to je smrt. Máte strach a slova vás nedokážou upokojit. Proto je tak důležité připravit vás. To je esence ze zkušeností bytosti smrti. Jde o můj pokus: připravit vás na to, co nedokážete pochopit, co však můžete pocítit, když mě začnete vnímat, když mě cítíte a neodmítáte.

Člověk, připravený na kontakt se mnou, ví v hloubce svého bytí o cestě k Jednotě a má menší strach. Méně se ho dotýká to, co nazýváte smrtelným bojem. Zda tomu mysl porozumí, je bezpředmětné. Jinými slovy to, co konkrétnímu člověku přinese setkání se mnou, se tento člověk dozví, až když opustí fyzické tělo. Předtím může jen tušit, spekulovat, ale nemůže to vědět. A tak jsem i doručovatelem pozvánky ke smíření a nastolení míru ještě před tím, než nastane přechod na jinou úroveň. Pro vaší kulturu nadešel čas, aby tento přechod znovu získal smířlivé rysy hodné člověka, a to kvůli vám samým. To, čemu říkáte smrtelný boj, je člověka nehodné. Neumíte si představit, co takový boj za každým zanechá. Jaký chaos, jaké vlny šoku a bolesti vysíláte do duchovního světa. Jemnohmotný svět se nemůže uklidnit, vyléčit, když téměř každý z vás v okamžiku opuštění fyzického těla do něj opětovně vnáší nové vlny šoku. Jestliže se neuzdraví a nebude se vyvíjet nižší jemnohmotný svět, nemůže se ve skutečnosti vyléčit ani ten váš. Váš fyzický svět do sebe nasává chaos tohoto nízkovibračního duchovního světa, což se zviditelňuje různými způsoby. Tady leží kořeny většiny vašeho žalu. Jestliže chci tedy ochránit duchovní svět před vlnami, které vysíláte při opouštění svého těla, chráním tím především vás samotné. Kdo je otevřený pro dotek se mnou, přemění nepředstavitelné množství energie, ještě když je v těle.

Dovol mi, abych to popsal takto: Velký potenciál chaotického náboje se jednoduše přemění na koherentní náboj. Může to proběhnout dokonce i tak, že v okamžiku, kdy opouštíš tělo, budeš do jemnohmotného světa vysílat vlny lásky. To se doposud stává jen velmi zřídka. Když se to jednoho dne bude dít častěji, léčba se natolik zintenzivní, že si to ani nedokážeš představit. Tehdy se doslova přemění, zruší, a tím i vykoupí, základna násilí, s nímž se dnes setkáváte ve fyzickém světě. V konečném důsledku získala tato základna takový rozsah v průběhu tisíciletí, protože jste se příliš oddali projektu odloučení. Potýkáte se s tím, co jste usilovně nasbírali.

A ja vás teď mohu znovu začít navštěvovat, protože mnozí z vás už tuší, že nadešel čas vydat se jiným směrem. Až okolnost, že jste sami přivedli věci do tohoto bolestného stavu, začíná mnohé z vás otevírat setkání se mnou. Nyní v podstatě dokážeš pochopit, co se momentálně odehrává a proč lidé jako ty mají v současnosti stále více takových kontaktů a zážitků, proč mají lidé vaší kultury opět odvahu o těchto záležitostech mluvit.

(úryvek z knihy Jana van Helsinga: Bojíte sa smrti?)

Jan van Helsing

Jan van Helsing Jan Udo Holey (*22.3.1967) je německým autorem píšícím pod pseudonymem Jan van Helsing. Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb, ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin. Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spolcích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“. Kniha byla velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“. Kniha opět narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další autorovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním a ezoterickým tématům.

Zdroje: Nakladatelství Anch Books, Ama Deus Verlag, Wikipedia

Další články v rubrice:

22.8.2010

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference