mapa stránek || vyhledávání

VII. ročník České Konference – Otázky jsou vysloveny. A na co se můžete těšit?

Vážení příznivci a hosté České Konference, dny našeho setkání se pomalu a jistě blíží ke slavnostnímu zahájení VII. ročníku České Konference, která se uskuteční již po páté v kl. Sv. Voršily v Kutné Hoře a to ve dnech 21. a 22.11.2015 od 9:00 hod.

Když se podíváme do všech oborů působení člověka, do jeho života a spravování věcí veřejných i lidských už nemůžeme říci, že je za pět minut dvanáct či za minutu dvanáct i přesto, že si tak rádi necháváme čas na záchranu, probuzení, anebo snad na opravu toho, co je v nepořádku a špatně. Česká Konference proto přichází s velkou otázkou: Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti? A pokud ano, ptejme se dál: Co přichází? Kudy vede cesta? Probudíme se včas? Vždyť i přesto, že se každý den probouzíme vstříc svému osudu či nadějím, je zřejmé, že v celé společnosti je nejvyšší čas na proměnu, která se bude odrážet na všech místech, ve všech oblastech života, ale především v každém z nás.

VII. ročník České Konference, který začne již za několik dní, přinese mnoho zajímavého i naléhavého ke všem vysloveným otázkám. Pozvaní hosté se tak ve svých přednáškách podělí o svůj pohled na současný stav naší společnosti. Program konference je opravdu zájmuhodný, a proto přijměte naše pozvání a zúčastněte se i vy 21. a 22. 11. 2015 sedmého ročníku ČESKÉ KONFERENCE v Kutné Hoře. Buďte součástí hledání moudrých odpovědí, nových vizí a cest, kudy a jak dál společně s přednášejícími z různých oborů naší společnosti.

* * *

Zde nabízíme malý náhled na témata přednášek VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE:

PhDr. Zdeňek Mahler Dr.h.c. – „Osud nebo naděje“
S pohledem do historie našeho národa si mnohem lépe uvědomujeme souvislosti dnešního stavu společnosti i důležitých otázek, kdo jsme, proč tu jsme a na čem záleží.

Ing. Jan Veleba – „Kde se nacházíme – aneb k národu patří jazyk, kultura a půda“

Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D. – „Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti?“

Doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. – „Mediální manipulace v digitálním věku“

Mgr. Renata Gregorová – „Celospolečenská devalvace lidských hodnot – nakolik dnes ještě platí, že rodina = základ státu?“
Vše začíná v rodině, děti potřebují hranice a řád, kdo komu vzorem?, jak je dnes skloňována „autorita“, novodobý fenomén: digitální demence – jak digitální média ovlivňují lidský mozek a devastují naše bytí.

Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. – „Čeština – budoucnost národa“
Národním jazykům se díky některým prorokům předpovídá během jediného století konec. Místo mlhavých a vyhýbavých odpovědí (včetně představitelů ústavu, jenž se má o češtinu starat) autor předloží exaktní model zániku tak, jak jej poznal v jiných jazykových prostředích (tj. nikoliv pouze hypoteticky) a jak jej pozorujeme u tzv. mikrojazyků (např. v Rusku…) Proces zániku se skládá ze 4 fází (každá fáze = 1-2 generace, čeština má nakročeno do 2. fáze).  Díky tomuto rigoróznímu modelu se značnou měrou předpověditelnosti autor nabízí kroky,  jež je třeba podniknout, aby čeština (ale i většina jiných jazyků) jako nositelé národní identity dokázaly přežít.

Mgr. Tomáš Boněk – „Máme se bát? – strach a naděje na prahu velkých změn“

Jan Schneider – „Nejhorší smrt je z úleku“
Trocha poučení z rizik managementu. Pozor na imunitní kolaps. Informační zahlcení a nebezpečí šokové terapie. Cesta světí cíl. Kdo by chtěl duši svou zachránit, už ji ztratil.

RNDr. Emil Páleš, CSc. (SK) – „Duchovná identita Európy – výzvy a úlohy“

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – „Školský systém jako brzda rozvoje společnosti?“
Proč  si to myslím, že  školství je  brzdou rozvoje společnosti. Jak reaguje  školství na  perspektivní potřeby společnosti? Příklady  dobré praxe – jednotliviny  v systému. Co lze  dělat pro lepší soužití v budoucnosti. Příklady  z praxe.

JUDr. Miroslav Polreich – „Pozitivní řešení mezinárodních krizí“
Rozpad bipolárního světa a počátek vzájemné spolupráce velmocí. Řešení krizí – Kuba 1962, Vietnam 1968-72, Šestidenní válka 1967, Jugoslávie a Kosovo devadesátá léta, Blízký a střední východ a současná krize. Globalizace jako celková odpovědnost před novými bezpečnostními a společenskými problémy. Vzájemná závislost multipolárního světa s důrazem na postavení velmocí. Liberální a konservativní postoje v závislosti na intelektuálním a odpovědnostním přístupu. Společnost se dělí dle intelektuálních a morálních hodnot. Odmítnutí vytváření atmosféry strachu (migranti), jako vhodného prostředí k manipulaci lidí.

Ing. Aleš Hodina, Dr.h.c. – „Rozpad rodiny a stát v roli otce“
Poté, co v minulém století došlo k rozpadu širší rodiny jako soudržného společenství, dnes už můžeme hovořit i o rozkladu nukleární rodiny, tedy vazeb mezi rodiči a dětmi. Do role ochránce dětí a někdy i živitele rodiny místo otce čím dál více vstupuje stát. Je tento model současného fungování západní civilizace životaschopný?

Věra Ludíková (spisovatelka a básnířka) – „Buďme vzorem pro ostatní!“

* * *

Součástí VII. roč, České Konference bude diskuse na téma: „ALTERNATIVNÍ MEDIA, JEJICH VLIV A BUDOUCNOST“

Této diskuse se zůčastní: David Hamr – redaktor ČR, Milan Vidlák – vydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra, Boris Koroni (SK) – redaktor a moderátor rádia Slobodný vysielač, Doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. – novinář, historik médií, VŠ pedagog.

Můžete se též těšit na příjemný kulturní program, ve kterém uslyšíte krásné písně slovenského zpěváka a kytaristy Jana Světlana Majerčíka.

http://www.janomajercik.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=MIVVdztQkB0

* * *

Více se o programu VII. ročníku České Konference dozvíte na www.ceska-konference.cz

Česká Konference 2015
6.11.2015

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference