mapa stránek || vyhledávání

Klimatické jevy a anomálie

Klimatické jevy a anomálie, atmosférická a oceánská cirkulace, vzorce proměnlivosti klimatu.


El Niño – Jižní oscilace (ENSO), Pacifická dekádová oscilace (PDO), Severoatlantická oscilace (NAO), Arktická oscilace (AO), Antarktická oscilace (AAO).


Šipka Články o klimatických anomáliích


El Niño – Jižní oscilace

Nejvýznamnější zdroj meziroční proměnlivosti počasí a klimatu. Jev vyvolaný interakcí mezi atmosférou a Tichým oceánem. Má globální význam. Cykly jsou dlouhé 3 až 7 roků a jednotlivé fáze trvají 9 měsíců až 2 roky. V důsledku globálního oteplování se očekává zesilování epizod El Niño a zkracování cyklu na 2 až 5 let.

ENSO: La Niña / SOI: +0,7 (10/2021)

Povrchové teploty v celé střední a východní rovníkové části Tichého oceánu jsou podprůměrné. Atmosférická cirkulace odpovídá klimatického jevu La Niña. Očekává se, že La Niña bude pokračovat i v zimních měsících (na severní polokouli) s pravděpodobností kolem 90 procent. Je možné (pravděpodobnost 50 procent), že La Niña vydrží až do jarních měsíců (březen až květen).


 

Aktuální průměrné teploty a odchylky povrchové teploty Tichého oceánu (NOAA/PMEL).

 

Povrchová teplota Tichého oceánu v týdenních průměrech v posledních 12 týdnech.

 

Teplotní anomálie povrchové teploty Tichého oceánu (tropická část) v týdenních průměrech v posledních dvanácti týdnech.

 

Odchylky povrchové teploty moře v regionu Niño 3.4 (oblast vymezená 5 stupněm severní a 5 stupněm jižní šířky, 120 až 170 stupněm západní délky). Tenká červená čára ukazuje hranici jevu El Niño, modrá čára je pro jev La Niña.

 

Šipka Popis projevů – El Niño a La Niña Šipka
El Niño

 • růst tlaku nad Indickým oceánem, Indonésií a Austrálií
 • pokles tlaku nad Tahiti, středním a východním Pacifikem
 • oslabování pasátů v jižním Pacifiku
 • oslabení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky (Peruánský nebo též Humboldtův proud)
 • teplá voda se šíří ze západního Pacifiku a Indického oceánu do východního Pacifiku
 • teplý vlhký vzduch proudí blízko Peru, v Jižní Americe více prší
 • málo srážek v Austrálii a západním Pacifiku

La Niña

 • zesílení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky
 • abnormálně studený oceán ve východním rovníkovém Pacifiku
 • zesílení pasátů
 • sucho v části Jižní Ameriky (Peru, Chile) a vyšší srážky v severní Brazílii
 • silnější srážky na středozápadě USA a vyšší výskyt hurikánů v Atlantiku
 • silnější srážky v Malajsii, Indonésii a na Filipínách

 

Index jižní oscilace (SOI)

Vychází ze zákonitostí klimatického systému definovaných G.T. Walkerem a E.W. Blissem v 30. letech 20. století. SOI je daný rozdílem přízemního tlaku vzduchu mezi Tahiti (Jižní Pacifik) a Darwinem v Austrálii (Indický oceán).
 

Měsíční průměry Indexu jižní oscilace (SOI) od roku 1951. SOI nad +1,0 signalizuje epizody La Niña (studené fáze), SOI pod -1,0 signalizuje epizody El Niño (teplá fáze). Hodnoty mezi +1,0 a -1,0 ukazují na neutrální podmínky.

 

Šipka Teplé (El Niño) a studené (La Niña) fáze ENSO (El Niño Jižní oscilace) od roku 1950 do současnosti

Pětiměsíční klouzavý průměr Indexu jižní oscilace (SOI), anomálie tlaku při hladině moře (SLP v hPA) v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření (OLR) na území 5°S – 5°J, 160°V – 160°Z. Odchylky v prvních dvou grafech jsou vztaženy vůči průměru za období let 1951-1980. Ve třetím grafu je průměr za období let 1979-1995.

 


Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO)

Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO) je vzorec proměnlivosti klimatu v prostoru Tichého oceánu. Teplé a studené fáze se střídají s výrazně variabilní periodou trvající roky až desítky let. V teplé fázi je západní Pacifik chladnější, východní část teplejší, v záporné fázi je tomu naopak. PDO může v teplé fázi zvyšovat četnost El Niño epizod, v chladné fázi mohou vznikat častěji epizody La Niña. Teplá fáze na konci 20. století byla výjimečná výskytem mimořádně silného jevu El Niño v letech 1997-98. Další chladný režim začal kolem roku 1999 a tval do roku 2014. V letech 2014 až 2018 jej vystřídala poměrně krátká teplá fáze se silným jevem El Niño v roce 2016. Od roku 2019 opět probíhá chladný režim.
 

Index ESR PDO za posledních 30 let.

 

Zdroj: NOAA/NCDC (Pacific Decadal Oscillation)

 

Šipka Tokyo Climate Center (Pacific Decadal Oscillation (PDO) index)
 

Severoatlantická oscilace (NAO)

Klimatický jev objevený v roce 1920. Má přibližně sedmiletou periodu a projevuje se v severní části Atlantského oceánu (souvisí se změnami mezi islandskou níží a azorskou výší). Souvisí s Arktickou oscilací (AO) a je charakterizován cyklickými změnami tlaku vzduchu a posuny v drahách cyklón v Severním Atlantiku. Ovlivňuje rychlost a směr vzdušného proudění. Má vliv také na teploty a rozložení srážek i jejich úhrny. Má bezprostřední dopad na počasí v Evropě, ve Středomoří a v centrální Asii. Cyklus prochází změnami od 80. let minulého století v důsledku globálního oteplování a celkových klimatických změn.

NAO index – standardizovaný rozdíl přízemního tlaku mezi Gibraltarem a Reykjavíkem.

Šipka Popis projevů kladné a záporné fáze Severoatlantické oscilace Šipka
Kladná fáze NAO

 • islandská tlaková níže je hlubší než obvykle, nad Azorskými ostrovy je tlak vzduchu ve srovnání s normálem vyšší
 • větší rozdíl tlaků způsobuje silnější západní vítr, trasy cyklón se posouvají severním směrem
 • způsobuje teplejší a vlhčí zimy v Evropě a studenější a sušší v Kanadě a Grónsku
 • mírné a vlhčí zimy na východě USA

Záporná fáze NAO

 • slabá islandská níže i azorská výše
 • menší tlakový gradient způsobuje slabší západní vítr
 • cyklóny putují jižněji
 • přináší vlhký vzduch do Středomoří a studený do severní Evropy
 • na východním pobřeží USA více sněží
 • v Grónsku jsou mírnější zimy

 

Denní index NAO za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Tříměsíční klouzavý průměr indexu severoatlantické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: NOAA/CPC (North Atlantic Oscillation)

 

Šipka Měsíční průměry indexu severoatlantické oscilace (textový formát) 


Arktická oscilace (AO)

Klimatický jev na severní polokouli spojený se změnami klimatu mezi polárními oblastmi a středními zeměpisnými šířkami, zastřešuje Severoatlantickou oscilaci a některé další cirkulační módy severní polokoule.

Počasí na severní polokouli v zimě 2009/2010 a na jaře 2010 výrazně ovlivnil mimořádně silný výkyv AO. Extrémní záporná fáze trvala od prosince 2009 do února 2010 a v záporných hodnotách zůstal index arktické oscilace i v dalších měsících. Velmi silná záporná fáze proběhla také v lednu a únoru 2021.

Šipka Popis projevů kladné a záporné fáze Arktické oscilace Šipka
Kladná fáze

 • nižší tlak v polárních oblastech
 • vyšší tlak ve středních zeměpisných šířkách
 • dráhy oceánských bouří probíhají severněji
 • teplejší počasí ve Velké Británii a ve Skandinávii
 • sušší podmínky v Španělsku a na Blízkém východě
 • silnější pasáty

Záporná fáze

 • vyšší tlak na pólech a nižší ve středních zeměpisných šířkách
 • teplejší počasí v Kanadě a Grónsku
 • studené počasí ve Velké Británii, v části západní a severní Evropy a na Sibiři
 • vlhčí podmínky ve Středomoří
 • slabší pasáty

 

Denní AO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Tříměsíční klouzavý průměr indexu arktické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: NOAA/CPC (Arctic Oscillation)

 

Šipka Měsíční průměry indexu arktické oscilace (textový formát)
 


Antarktická oscilace (AAO)

Dominantní cirkulační mód jižní polokoule na jih od 20. rovnoběžky, je znám i pod názvem cirkumpolární mód proměnlivosti jižní polokoule (Southern Hemisphere Annular Mode, SHAM). Je obdobou Arktické oscilace na severní polokouli. Střídání kladné a záporné fáze AAO se projevuje rozdíly tlaku vzduchu ve vyšších zeměpisných šířkách nad Antarktidou a oblastmi přibližně na 40. až 50. rovnoběžce => Antarktický oscilační index (AOI).
 

Denní AAO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Tříměsíční klouzavý průměr indexu antarktické oscilace od roku 1979. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: NOAA/CPC (Antarctic Oscillation)

 

Šipka Měsíční průměry indexu antarktické oscilace (textový formát)
 

Další klimatické jevy

Šipka Madden-Julianova oscilace (NOAA/NCEP/CPC)
Šipka Pacificko-Severoamerický mód (NOAA/NCEP/CPC)
 


El Niño – Jižní oscilace (ENSO), Pacifická dekádová oscilace (PDO), Severoatlantická oscilace (NAO), Arktická oscilace (AO), Antarktická oscilace (AAO).


 

Šipka Články o klimatických anomáliích
 

Aktualizováno: 2.12.2021 — 15:55

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference