mapa stránek || vyhledávání

Klimatické jevy a anomálie

Klimatické jevy a anomálie, atmosférická a oceánská cirkulace, vzorce proměnlivosti klimatu.


El Niño – Jižní oscilace (ENSO), Pacifická dekádová oscilace (PDO), Severoatlantická oscilace (NAO), Arktická oscilace (AO), Antarktická oscilace (AAO).


Šipka Články o klimatických anomáliích


El Niño – Jižní oscilace

Nejvýznamnější zdroj meziroční proměnlivosti počasí a klimatu. Jev vyvolaný interakcí mezi atmosférou a Tichým oceánem. Má globální význam. Cykly jsou dlouhé 3 až 7 roků a jednotlivé fáze trvají 9 měsíců až 2 roky. V důsledku globálního oteplování se očekává zesilování epizod El Niño a zkracování cyklu na 2 až 5 let.

Pětidenní průměry povrchové teploty moře – odchylek od normálu v rovníkovém Pacifiku (NOAA/PMEL).

ENSO: La Niña / SOI: +1,8 (12/2020)

Povrchové teploty moře ve východní, střední i západní rovníkové části Tichého oceánu jsou podprůměrné. Atmosférická cirkulace odpovídá jevu La Niña. Pravděpodobnost pokračování studené fáze ENSO během zimy na severní polokouli (leden až březen) je cca 95 procent. Pravděpodobnost přechodu v normální stav během jarních měsíců (duben až červen) se odhaduje na cca 50 procent.


 

Aktuální průměrné teploty a odchylky povrchové teploty Tichého oceánu (NOAA/PMEL).

 

Povrchová teplota Tichého oceánu v týdenních průměrech v posledních 12 týdnech.

 

Teplotní anomálie povrchové teploty Tichého oceánu (tropická část) v týdenních průměrech v posledních dvanácti týdnech.

 

Odchylky povrchové teploty moře v regionu Niño 3.4 (oblast vymezená 5 stupněm severní a 5 stupněm jižní šířky, 120 až 170 stupněm západní délky). Tenká červená čára ukazuje hranici jevu El Niño, modrá čára je pro jev La Niña.

 

Šipka Popis projevů – El Niño a La Niña Šipka
El Niño

 • růst tlaku nad Indickým oceánem, Indonésií a Austrálií
 • pokles tlaku nad Tahiti, středním a východním Pacifikem
 • oslabování pasátů v jižním Pacifiku
 • oslabení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky (Peruánský nebo též Humboldtův proud)
 • teplá voda se šíří ze západního Pacifiku a Indického oceánu do východního Pacifiku
 • teplý vlhký vzduch proudí blízko Peru, v Jižní Americe více prší
 • málo srážek v Austrálii a západním Pacifiku

La Niña

 • zesílení studeného mořského proudu u západního pobřeží Jižní Ameriky
 • abnormálně studený oceán ve východním rovníkovém Pacifiku
 • zesílení pasátů
 • sucho v části Jižní Ameriky (Peru, Chile) a vyšší srážky v severní Brazílii
 • silnější srážky na středozápadě USA a vyšší výskyt hurikánů v Atlantiku
 • silnější srážky v Malajsii, Indonésii a na Filipínách

 

Index jižní oscilace (SOI)

Vychází ze zákonitostí klimatického systému definovaných G.T. Walkerem a E.W. Blissem v 30. letech 20. století. SOI je daný rozdílem přízemního tlaku vzduchu mezi Tahiti (Jižní Pacifik) a Darwinem v Austrálii (Indický oceán).
 

Měsíční průměry Indexu jižní oscilace (SOI) od roku 1951. SOI nad +1,0 signalizuje epizody La Niña (studené fáze), SOI pod -1,0 signalizuje epizody El Niño (teplá fáze). Hodnoty mezi +1,0 a -1,0 ukazují na neutrální podmínky.

 

Šipka Teplé (El Niño) a studené (La Niña) fáze ENSO (El Niño Jižní oscilace) od roku 1950 do současnosti

Pětiměsíční klouzavý průměr Indexu jižní oscilace (SOI), anomálie tlaku při hladině moře (SLP v hPA) v Darwinu a na Tahiti a anomálie vydávaného dlouhovlnného záření (OLR) na území 5°S – 5°J, 160°V – 160°Z. Odchylky v prvních dvou grafech jsou vztaženy vůči průměru za období let 1951-1980. Ve třetím grafu je průměr za období let 1979-1995.

 


Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO)

Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO) je vzorec proměnlivosti klimatu v prostoru Tichého oceánu. Teplé a studené fáze se střídají s výrazně variabilní periodou trvající roky až desítky let. V teplé fázi je západní Pacifik chladnější, východní část teplejší, v záporné fázi je tomu naopak. PDO může v teplé fázi zvyšovat četnost El Niño epizod, v chladné fázi mohou vznikat častěji epizody La Niña. Teplá fáze na konci 20. století byla výjimečná výskytem mimořádně silného jevu El Niño v letech 1997-98. Další chladný režim začal kolem roku 1999 a tval do roku 2014. Od roku 2014 do roku 2018 probíhá teplá fáze.
 

Index ESR PDO za posledních 30 let.

 

Zdroj: NOAA/NCDC (Pacific Decadal Oscillation)

 

Šipka Tokyo Climate Center (Pacific Decadal Oscillation (PDO) index)
 

Severoatlantická oscilace (NAO)

Klimatický jev objevený v roce 1920. Má přibližně sedmiletou periodu a projevuje se v severní části Atlantského oceánu (souvisí se změnami mezi islandskou níží a azorskou výší). Souvisí s Arktickou oscilací (AO) a je charakterizován cyklickými změnami tlaku vzduchu a posuny v drahách cyklón v Severním Atlantiku. Ovlivňuje rychlost a směr vzdušného proudění. Má vliv také na teploty a rozložení srážek i jejich úhrny. Má bezprostřední dopad na počasí v Evropě, ve Středomoří a v centrální Asii. Cyklus prochází změnami od 80. let minulého století v důsledku globálního oteplování a celkových klimatických změn.

NAO index – standardizovaný rozdíl přízemního tlaku mezi Gibraltarem a Reykjavíkem.

Šipka Popis projevů kladné a záporné fáze Severoatlantické oscilace Šipka
Kladná fáze NAO

 • islandská tlaková níže je hlubší než obvykle, nad Azorskými ostrovy je tlak vzduchu ve srovnání s normálem vyšší
 • větší rozdíl tlaků způsobuje silnější západní vítr, trasy cyklón se posouvají severním směrem
 • způsobuje teplejší a vlhčí zimy v Evropě a studenější a sušší v Kanadě a Grónsku
 • mírné a vlhčí zimy na východě USA

Záporná fáze NAO

 • slabá islandská níže i azorská výše
 • menší tlakový gradient způsobuje slabší západní vítr
 • cyklóny putují jižněji
 • přináší vlhký vzduch do Středomoří a studený do severní Evropy
 • na východním pobřeží USA více sněží
 • v Grónsku jsou mírnější zimy

 

Denní index NAO za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Tříměsíční klouzavý průměr indexu severoatlantické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: NOAA/CPC (North Atlantic Oscillation)

 

Šipka Měsíční průměry indexu severoatlantické oscilace (textový formát) 


Arktická oscilace (AO)

Klimatický jev na severní polokouli spojený se změnami klimatu mezi polárními oblastmi a středními zeměpisnými šířkami, zastřešuje Severoatlantickou oscilaci a některé další cirkulační módy severní polokoule.

Počasí na severní polokouli v zimě 2009/2010 a na jaře 2010 výrazně ovlivnil mimořádně silný výkyv AO. Extrémní záporná fáze trvala od prosince 2009 do února 2010 a v záporných hodnotách zůstal index arktické oscilace i v dalších měsících.

Šipka Popis projevů kladné a záporné fáze Arktické oscilace Šipka
Kladná fáze

 • nižší tlak v polárních oblastech
 • vyšší tlak ve středních zeměpisných šířkách
 • dráhy oceánských bouří probíhají severněji
 • teplejší počasí ve Velké Británii a ve Skandinávii
 • sušší podmínky v Španělsku a na Blízkém východě
 • silnější pasáty

Záporná fáze

 • vyšší tlak na pólech a nižší ve středních zeměpisných šířkách
 • teplejší počasí v Kanadě a Grónsku
 • studené počasí ve Velké Británii, v části západní a severní Evropy a na Sibiři
 • vlhčí podmínky ve Středomoří
 • slabší pasáty

 

Denní AO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Tříměsíční klouzavý průměr indexu arktické oscilace od ledna 1950. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: NOAA/CPC (Arctic Oscillation)

 

Šipka Měsíční průměry indexu arktické oscilace (textový formát)
 


Antarktická oscilace (AAO)

Dominantní cirkulační mód jižní polokoule na jih od 20. rovnoběžky, je znám i pod názvem cirkumpolární mód proměnlivosti jižní polokoule (Southern Hemisphere Annular Mode, SHAM). Je obdobou Arktické oscilace na severní polokouli. Střídání kladné a záporné fáze AAO se projevuje rozdíly tlaku vzduchu ve vyšších zeměpisných šířkách nad Antarktidou a oblastmi přibližně na 40. až 50. rovnoběžce => Antarktický oscilační index (AOI).
 

Denní AAO indexy za posledních 120 dnů, další grafy znázorňují prognózy. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Tříměsíční klouzavý průměr indexu antarktické oscilace od roku 1979. Odchylky vztaženy k období 1979-2000.

Zdroj: NOAA/CPC (Antarctic Oscillation)

 

Šipka Měsíční průměry indexu antarktické oscilace (textový formát)
 

Další klimatické jevy

Šipka Madden-Julianova oscilace (NOAA/NCEP/CPC)
Šipka Pacificko-Severoamerický mód (NOAA/NCEP/CPC)
 


El Niño – Jižní oscilace (ENSO), Pacifická dekádová oscilace (PDO), Severoatlantická oscilace (NAO), Arktická oscilace (AO), Antarktická oscilace (AAO).


 

Šipka Články o klimatických anomáliích
 

Aktualizováno: 6.1.2021 — 13:18

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference