mapa stránek || vyhledávání

Díry v mlze na severu Indie i v Evropě, jev způsobený efektem městského tepelného ostrova

Mlha nad severní Indií, 7. prosince 2016

Mlha nad severní Indií, 7. prosince 2016

Satelitní fotografie v posledních letech odhalily existenci zvláštních otvorů, které vznikají v jinak souvislé vrstvě mlhy nad severem Indie. Odborníci se snažili přijít s nějakým vysvětlením, nejčastěji přitom poukazovali na možnou souvislost s jevem známým pod označením městský tepelný ostrov, hovořili však také o aerosolech a vysoké koncentraci znečišťujících látek v ovzduší.

Nedávná studie vědců pod vedením Riteše Gautama z indického institutu technologií dala těmto hypotézám za pravdu. Studie analyzovala snímky pořízené družicemi Terra a Aqua za uplynulých 17 let. Na fotografiích severní Indie vědci narazili na opakovaný výskyt otvorů v mlze velkých v průměru od několika kilometrů po desítky kilometrů. Místa otvorů se shodovala s polohou měst pod nimi a jejich velikost byla přímo úměrná rozloze městské zástavby.

„Jev městského tepelného ostrova má na mlhu zcela opačný vliv, než mají aerosoly,“ řekl Gautama. „Na jedné straně je znečištění ovzduší, které pravděpodobně mlhu zesiluje. Na druhé straně tepelný ostrov města, který urychluje rozptylení mlhy.“

Přestože aerosolové částice pocházející z různých zdrojů znečištění napomáhají tvorbě mlhy, protože fungují jako kondenzační jádra, souběžně s tím se nad městskými aglomeracemi uplatňuje efekt tepelného ostrova. Tento jev snižuje relativní vlhkost vzduchu, která je důležitým předpokladem pro vznik mlhy. Snížená vlhkost v těchto lokalitách pak může vést k tomu, co vidíme na družicových snímcích jako jakési „díry v mlze“.

A rozhodně nejde o zřídka se vyskytující fenomén. Stačí náhlednout do meteorologických záznamů. Hlavní město Indie má o 50 procent méně dnů, kdy byla pozorována mlha, než sousední regiony.

Výskyt otvorů v mlze se neomezuje pouze na Indii, autoři studie si jich všimli také na satelitních snímcích Číny, USA nebo Evropy.
 

Fotografie družice Terra z 30. ledna 2014

Fotografie družice Terra z 30. ledna 2014. Největší díru v mlze můžeme vidět nad hlavním městem Dillí. Několik menších otvorů je patrných nad místy, které odpovídají poloze měst na severozápadě Indie.

Na fotografii v nepravých barvách družice Landsat 8 z 3. ledna 2018 je zachycen otvor v mlze nad Dillím.

Zdroj: NASA Earth Observatory (22.2.2018, Urban Heat Islands Punch Holes in Fog)
 

Další články v rubrice:

24.2.2018

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference