mapa stránek || vyhledávání

Revitalizace v Oboře Hvězda

Krásná příroda a význam vody kolem nás – to lze najít i v Praze – Dolní Liboci. Revitalizace toku a dvou nádrží.

Během studia na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze studenti v rámci výuky vodního hospodářství navštěvují řadu míst, která mají v intravilánu i v krajině velký význam a jsou ukázkovými realizacemi. Jedním z míst exkurzí za vodou kolem nás je zdařilá revitalizace v pražské Oboře Hvězda. Vzhledem k pandemii koronaviru a následné distanční výuce, kdy se studenti nemohli účastnit exkurzí prezenčně, byla vytvořena Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství oficiální krátká výuková videa. Pojďme se společně podívat na okraj Obory Hvězda do Dolní Liboce na význam vody v intravilánu, viz. Obr. 1.

Obr. 1 – Situace lokality

V rámci této exkurze je prezentována revitalizace Šárecko-Litovického potoka a dvou malých vodních nádrží Ve Hvězdě a Terezka. Revitalizace zde proběhla v roce 2015 pod taktovkou správce toku, Lesů hlavního města Prahy, viz obr. 2, 3, a ukazuje, že voda v intravilánu má své nezastupitelné místo. Plní účel estetický, bioklimatizační, revitalizační i rekreační.

Obr. 2 – Původní návrh nádrže Terezka

Obr. 3 – Realizace terénních úprav u nádrže Terezka

Prvním zdrojem vody pro revitalizovanou lokalitu je Šárecko-Litovický potok. V roce 2015 byl odtrubněn a vzhledem k blízkosti přilehlé autobusové zastávky a nedostatku místa pro další úpravy jsou jeho břehy pouze stabilizovány těžkým kamenným pohozem, viz obr. 4. Funkce vodního toku v tomto místě je kromě jiného také protipovodňová a také nesmí bránit stabilitě autobusové zastávky. Proto musí být koryto toku dostatečně stabilní a kapacitní. Teprve po několika metrech může být rozvolněno do přírodní podoby, kde je umožněn případný rozliv vyšších průtoků. Vidět zde lze také ostrůvek v korytě s významem zejména ekologickým, pro živočichy a ptáky. Doprovodný porost, který stabilizuje rozvolněné koryto toku, začíná u letité vrby bílé, pod níž je přechod mezi kamennou dlažbou a přirozeným korytem. Nově vysázená doprovodná stromová vegetace vyžaduje v prvních letech ochranu před okusem zvěří, zálivku a následnou péči.

Obr. 4 – Šárecko-Litovický potok

Druhým zdrojem vody pro revitalizovanou lokalitu je pramen Světlička. Vzhledem k jeho celoroční vydatnosti zásobuje vodní nádrž Ve Hvězdě, viz obr. 5, a v minulosti sloužil také jako zdroj vody pro Pražský Hrad. Na vstupu do nádrže je vidět provzdušnění vody z pramene přes kamenné stupně. Malá vodní nádrž byla rekonstruována a následně v roce 2018 odbahněna s náklady 4 miliony korun. Na ní studenti mohou vidět jednotlivé objekty malých vodních nádrží (zemní hráz, výpust a česle). Voda z nádrže odtéká do potoka a také propustkem pod zdí Obory Hvězda do nádrže Terezka. Viz obr. 6. V těsné blízkosti nádrže je i tůňka a mokřad s lužními olšovými porosty, které i s ohledem na výskyt vzácných obojživelníků, chráněných rostlin a ptáků (například Ledňáček říční), patří mezi evropsky významné lokality Natura 2000.

Obr. 5 – Nádrž Ve Hvězdě

Třetím prvkem revitalizované lokality v těsné blízkosti Obory Hvězda, je nově vybudovaná malá vodní nádrž Terezka, viz obr. 6. Nádrž s plochou 1700 m2 a maximální hloubkou 1,5m vznikla na místě bývalých zahrádek a navážky. Byla vybudována v roce 2015 s nákladem 6 milionů korun a díky bohatému litorálnímu pásmu plní zejména krajinotvorný a ekologický účel. Opět obsahuje základní objekty malých vodních nádrží (požerák/vypouštěcí objekt) a zároveň ukazuje i ekologický význam dřeva v nádrži. Podoba revitalizované lokality Dolní Liboce je významným přínosem ku prospěchu krajiny, vodě, i nám samým. Plní funkci krajinotvornou, ekologickou i rekreační a je důkazem, že i v intravilánu hlavního města Prahy lze vytvořit krásnou přírodu. Studentům zároveň tato virtuální exkurze umožní lépe si uvědomit význam vody kolem nás.

Obr. 6 – Nádrž Terezka

 

Autoři: Ing. Martin Dočkal, Ph.D. a Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D.

Odkaz na video z exkurze: https://www.youtube.com/watch?v=etUsJrX-Gms

Článek vznikl díky projektu „Počítáme s vodou“ www.pocitamesvodou.cz.
 

Další články v rubrice:

8.7.2021

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference