mapa stránek || vyhledávání

Se stoupající teplotou v tropech se bude z půdy uvolňovat více uhlíku

Jednou z obav spojenou s globálním oteplováním je riziko, že spolu se stoupající teplotou poroste aktivita půdních bakterií a zvýší se množství uhlíku uvolňovaného z organického materiálu v půdě. Uvolněný oxid uhličitý by přispěl svým dílem k oteplování klimatu a další zvýšení teploty by pak opět vedlo k rychlejšími uvolňování oxidu uhličitého z půdy. Vznikla by tak zpětnovazební smyčka.

„Co se bude dít s půdním uhlíkem v reakci na globální oteplování, to zůstává jedním z největších zdrojů nejistoty v našich předpovědích budoucího vývoje klimatu,“ řekl profesor Patrick Meir, biolog z Australské národní univerzity a univerzity ve skotském Edinburghu. „Tropické půdy mají obvzláště velký vliv na globální uhlíkový cyklus a jsou domovským prostředím vyznačujícím se jedinečnou biologickou rozmanitostí, ovšem jaká bude reakce půdy na oteplování, tomu stále dostatečně nerozumíme,“ pokračoval Meir.

Přesné prognózy zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v dalších letech a desetiletích závisejí na tom, jak dobře dokážeme prozkoumat a pochopit všechny zdroje, ze kterých se oxid uhličitý do atmosféry dostává. Víme, že tropické pralesy mají potenciál uvolňovat obrovská kvanta uhlíku, když se zahřívají, avšak vlivy oteplování na tropické půdy a mikroby, které rozkládají organickou hmotu, nebyly dosud zcela objasněny.

Tým profesora Meira se rozhodl v praxi ověřit, co se stane, když se půdy v tropech vystaví vyšším teplotám. Na čtyřech místech v peruánských Andách vědci odebrali z půdy vzorky, některé ponechali na stejném místě, další přesunuli na místa ve vyšších nadmořských výškách, kde je chladněji, jiná snesli do níže položených míst, kde je tepleji. Vzorky půd tak byly rozmístěny na různá místa v rozmezí tří tisíc výškových metrů, což odpovídá změně teploty (v obou směrech) o 4 až 15 stupňů Celsia.

Z následné analýzy půdních vzorků vyplynulo, že v teplejším prostředí se zvýšila mikrobiální aktivita a změnilo se i druhové zastoupení mikroorganismů v půdě. V důsledku toho se z půdy uvolnilo více oxidu uhličitého.

„Naše studie jasně ukazuje, že globální oteplování pravděpodobně vytvoří silnou pozitivní zpětnou vazbu, protože mikroby a enzymy, které produkují, a jimž se daří v teplejších podmínkách, uvolňují z půdy do atmosféry více uhlíku,“ vysvětlil člen výzkumného týmu Andrew Nottingham, vědecký pracovník Smithsonova institutu tropického výzkumu a postdoktorand na univerzitě v Edinburghu. „V rámci dalšího výzkumu potřebujeme ještě provést jiné pokusy s půdou, zejména v nížinných tropických pralesích.“

„Pokud přijmeme současné projekce zvýšení globálních teplot o 4 až 8 stupňů Celsia během jednoho století, tropické půdy by mohly do konce tohoto století způsobit přibližně devítiprocentní nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře,“ dodal Nottingham.
 

Zdroje: Smithsonian Institution, The University of Edinburgh

5.10.2019

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference