mapa stránek || vyhledávání

Změny v zásobách sladké vody na planetě – suché regiony ještě více vysychají, v oblastech s vlhkým podnebím vody přibývá

Dvojice družic GRACE na oběžné dráze (ilustrace NASA)

Dvojice družic GRACE na oběžné dráze (ilustrace NASA)

Rozložení dešťových srážek a s tím související zásoby sladké vody na všech kontinentech od Evropy po Severní a Jižní Ameriku se mění. Obecně platí, že oblasti, kde často prší, mají vody stále více, a oblasti, kde je srážek nedostatek, stále více vysychají. Svůj podíl na tom mají rozličné faktory od klimatických změn přes přirozené výkyvy až po hospodaření člověka s vodou.

Vědecký tým pod vedením hydrologa Matta Rodella z Goddardova kosmického střediska NASA v Greenbeltu využil údaje získané v období od dubna 2002 do března 2016 družicemi GRACE a sledoval změny v množství sladké vody ve 34 regionech po celém světě.

Autoři studie, která byla zveřejněna 16. května 2018 v časopise Nature, se snažili rozlišit mezi změnami způsobenými přirozenou variabilitou, jako je střídání období dešťů a sucha, a trendy souvisejícími se změnou podnebí a důsledky lidské činnosti, jako je intenzivní zavlažování polí.

„To, čeho jsme svědky, je zásadní hydrologická změna,“ komentoval závěry studie její spoluautor Jay Famiglietti z Laboratoře proudového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL), která je součástí NASA. „Poprvé můžeme vidět velmi jasný vzor, že oblasti s vlhkým podnebím jsou stále vlhčí – to jsou vysoké zeměpisné šířky a tropy – a suché oblasti stále více vysychají. Mezi suchými oblastmi vidíme několik kritických míst, kde dochází k vyčerpání podzemních zásob vody.“

Například jihozápad Kalifornie ztratil mezi lety 2007 a 2015 každý rok v průměru čtyři miliardy tun sladké vody. V Saudské Arábii se podzemní zásoby vody mezi lety 2002 a 2016 ztenčily ročně o 6,1 miliard tun. V obou případech jsou na vině lidé, kteří pro své potřeby odčerpávají z vodních zdrojů mnohem více vody, než se stačí dešťovými srážkami doplňovat.

V jiných regionech, jako je západ Afriky, jsou pozorované změny ovlivněné pravděpodobně přirozenými klimatickými cykly, které trvají několik desetiletí.

Složitější je situace v čínské provincii Sin-ťiang, kde změny zřejmě vyvolává kombinace více faktorů. Po roce 2000 v tomto regionu došlo k poklesu podzemních zásob vody v průměru o 5,5 miliard tun za rok. Množství dešťových srážek se přitom nezměnilo, došlo však k ústupu horských ledovců a pokles vodních rezerv lze podle autorů studie objasnit vzrůstající spotřebou vody při zavlažování zemědělské půdy a také větším odpařováním vody v poušti na jihu provincie.

Družice GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), které měřily odchylky v gravitačním poli Země, ukončily svoji činnost v říjnu 2017. Na úspěšnou misi navazuje nyní nový projekt. Dvojice sond GRACE-FO byla na oběžnou dráhu vynesena raketou Falcon 9 společnosti SpaceX 22. května 2018. První vědecké údaje by měly být k dispozici koncem letošního roku.
 

Roční změny v akumulaci vod v letech 2002 až 2016

Roční změny v akumulaci vod v letech 2002 až 2016. Na mapě je vyznačeno několik míst, kde jsou stručně vysvětleny příčiny pozorovaných změn.

Zdroje: NASA (2), NASA Earth Observatory, Nature
 

Další články v rubrice:

23.5.2018

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference