mapa stránek || vyhledávání

Cyklus seminářů pro rok 2015 – Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst

V rámci pokračování projektu Počítáme s vodou se v 8 městech ČR uskuteční semináře zabývající se aktu­ální proble­ma­tikou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), jako odpo­vědi na problémy způso­bené rychlým tempem urba­ni­zace a klima­tickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spoleh­li­vost stoko­vých systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění dešťo­vých vod z měst, tj. na jejich co nejrych­lejším odve­dení jednotnou stokovou sítí, je dlou­ho­době ekono­micky i envi­ron­men­tálně neudr­ži­telné

V rámci pokračování projektu Počítáme s vodou se v 8 městech ČR uskuteční semináře zabývající se aktu­ální proble­ma­tikou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), jako odpo­vědi na problémy způso­bené rychlým tempem urba­ni­zace a klima­tickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spoleh­li­vost stoko­vých systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění dešťo­vých vod z měst, tj. na jejich co nejrych­lejším odve­dení jednotnou stokovou sítí, je dlou­ho­době ekono­micky i envi­ron­men­tálně neudr­ži­telné.

Hlavní náplní semi­náře je:

  • platná legisla­tiva v oblasti dešťo­vých vod
  • tech­nické normy systémů HDV, nová TNV 759011
  • ukázka reál­ných příkladů z ČR a zahra­ničí
  • představení on-line nástroje pro podporu rozhodování ve fázi návrhu a schvalování
  • před­sta­vení dlou­ho­době udrži­tel­ného řešení sráž­ko­vých vod ve vašem městě.

Seminář je pro všechny účast­níky zdarma.

Registrovat se můžete na http://www.pocitamesvodou.cz/seminare-pro-rok-2015/

datumčaskrajměstopřednášející
28.5.201510:00 – 16:00Pardubický krajPardubiceIng. Jiří Vítek
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
11.6.201510:00 – 16:00Zlínský krajZlíndoc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Jiří Vítek
18.6.201510:00 – 16:00Karlovarský krajKarlovy VaryIng. Jiří Vítek
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
08.10.201510:00 – 16:00Hlavní město PrahaPrahadoc. Ing. David Stránský, Ph.D.,
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
22.10.201510:00 – 16:00Jihomoravský krajBrnoIng. Jiří Vítek
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
5.11.201510:00 – 16:00Kraj VysočinaJihlavaIng. Jiří Vítek,
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.,
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
19.11.201510:00 – 16:00Moravskoslezský krajKarvináIng. Jiří Vítek
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
03.12.201510:00 – 16:00Ústecký krajÚstí nad LabemIng. Jiří Vítek
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

Zdroj: www.pocitamesvodou.cz

Další články v rubrice:

3.6.2015

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference