mapa stránek || vyhledávání

Globální zatemňování slábne, Číny a Indie se zlepšení netýká

Množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země se zvyšuje. I když příčina zatím nebyla jednoznačně objasněna, vědci se přiklánějí k domněnce, že úbyvá oblačnosti. Diskutují také o globálním zatemňování. Propustnost atmosféry pro sluneční záření je v globálu větší než dříve. V Evropě se od roku 2000 prakticky nezměnila. Ke zhoršení došlo v Indii a Číně. Kvůli slábnutí smogové vrstvy jsou slyšet hlasy varující před urychlením globálního oteplování. Podle satelitních měření se nad kontinenty v letech 1999 až 2007 oteplovalo v průměru o 0,04 stupně Celsia za rok.

Údaje o intenzitě slunečního záření analyzoval vědecký tým v čele s Martinem Wildem z Institutu pro atmosféru a podnebí (Institut für Atmosphäre und Klima) při Spolkovém vysokém učení technickém (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) v Curychu. Hodnoty naměřené v 2500 lokalitách signalizují zvýšení slunečního záření v Evropě a USA. V Indii je propustnost atmosféry horší, zatemňování tam začalo sílit v 80. letech minulého století a kvůli průmyslovému rozvoji stále pokračuje. Nyní tam dopadá o 5 procent méně slunečního světla než před 20 lety.

Specifickým případem je Čína, kde se obloha v 80. letech zatemňovala. V 90. letech bylo pozorováno dočasné zlepšení, možná díky snahám o čistější ovzduší nebo kvůli hospodářským problémům. Tak či tak, nikoho nepřekvapí, že na počátku třetího tisíciletí je nad Čínou pořádně „zataženo“. Smog ve velkých městech je každodenní realitou a intenzita slunečního záření slábne na 7 z 10 měřených stanovištích. Mezi roky 1990 a 2000 se naopak nad 7 z 10 míst rozjasňovalo.

Rolph Philipona ze Švýcarského meteorologického ústavu (MeteoSwiss) sledoval změny na 6 místech v Alpách a usoudil, že až polovinu oteplení v 80. a 90. letech minulého století můžeme připsat na vrub „globálnímu rozjasňování“, tedy úbytku znečišťujících látek v atmosféře.

Martin Wild z ETH vystoupil 17. dubna 2008 na výročním zasedání Evropské geofyzikální unie (European Geosciences Union, EGU) ve Vídni.

Změny v sumě dopadajícího solárního záření na metr čtvereční za rok mezi lety 1901 až 2000. Množství slunečního záření dopadajího na zemský povrch se ve 20. století většinou snížilo (modrá barva), na některých místech zůstalo stejné (bílá barva) nebo se mírně zvýšilo (žlutá barva).

Zdroje:
New Scientist (18.04.2008, Clearing smog reveals true extent of global warming)
New Scientist (14.11.2008, Pollution is dimming India\’s sunshine)
NASA-GISS (15.03.2007, Global ‚Sunscreen‘ Has Likely Thinned, Report NASA Scientists)

Další články v rubrice:

20.4.2008

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference