mapa stránek || vyhledávání

Jak se bránit suchu a využít vodu ve městě?

3. června 2020 proběhlo neformální setkání akademiků a odborníků z cyklu „Smart café“, jednalo se on-line debatu na téma „Jak se bránit suchu a využít vodu ve městě?“. Organizátorem akce byla asociace ekologických organizací Zelený Kruh, která se zabývá ochranou životního prostředí. Sdružuje 86 ekologických neziskových organizací z ČR. Společně hájí životní prostředí i právo lidí se do jeho ochrany zapojit.

Debaty se zúčastnili odborníci na hospodaření s vodou ve městě – Petr Holub (Šance pro budovy) a Ondřej Nehasil (Ekocentrum Koniklec, projekt – Počítáme s vodou). Moderátorkou byla ředitelka Hnutí DUHA paní Anna Kárníková.

Šance pro budovy byla založena před deseti lety jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Cílem je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí.

Ekocentrum Koniklec je certifikované ekologické centrum s více než 20 lety zkušeností v oblastech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, praktické ochrany přírody a ekoporadenství. Projekt „Počítáme s vodou“ se zabývá principy přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami a opatřeními, která vedou k udržení vody v krajině a napodobení přirozených odtokových poměrů území před urbanizací.

Petr Holub se ve své prezentaci zaměřil na hospodaření s vodou ve městě, v budovách a jejich bezprostředním okolí. Představil sadu návrhů, jež mají vést k legislativním změnám a jsou postupně předkládány Ministerstvu životního prostředí. Tyto návrhy jsou určeny pro budovy, jejich cílem je boj se suchem. V budovách a městech jsou dva hlavní problémy, které spolu souvisí, a to plýtvání pitnou vodou a rychlý odtok srážkových vod. Návrhy na jejich řešení jsou rozděleny do kategorií:

  • odbourat bariéry/překážky pro investory
  • ekonomická motivace
  • povinnosti

V prezentaci byly tyto problémy a konkrétní návrhy blíže rozebrány. Byly představeny i příklady budov, kde jsou tyto správné přístupy aplikovány.

Ondřej Nehasil se na úvod své prezentace zabýval rozvojem městských sídel, který úzce souvisí s nakládáním s dešťovou vodou v zastavěných územích. Při špatném územním plánování vznikají ve městech „Tepelné ostrovy“, odváděním srážek do toků zase povodně, obrácená strana sucha. Ve zbylé části prezentace byly představeny správné příklady hospodaření s dešťovou vodou v českých městech.

Celý záznam online debaty včetně prezentací je ke zhlédnutí zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=ua2o8AiyWeY&feature=youtu.be

Autorka: Ing. Silvie Drabinová Ph.D.

Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou.
www.pocitamesvodou.cz

Další články v rubrice:

24.7.2020

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference