mapa stránek || vyhledávání

Poptávka po halal mase v ČR roste, v některých evropských zemích je zabíjení zvířat bez omráčení zakázáno, v dalších se nepraktikuje

V posledních letech je v souvislosti s islámem diskutována problematika halal potravin, tedy potravin, které mohou muslimové konzumovat. V roce 2015 bylo v ČR halal způsobem podle statistik Státní veterinární správy poraženo 104 235 zvířat, z toho 102 491 bylo brojlerů, 1234 ovcí a jehňat, 310 kusů skotu a 200 kachen a hus. Meziročně se počty poražených zvířat zvýšily o 6,4 procenta. Košer způsobem bylo loni poraženo 3383 zvířat. Poptávka po halal mase u nás roste, a to i mezi Čechy. [1]

Rituální způsob porážky, který islám po věřících vyžaduje, je kritizován ochránci práv zvířat, protože při tradiční porážce nejsou zvířata omračována. Jsou zabíjena podříznutím hrdla a za současného pronášení slov modlitby, často jsou pak pověšena za zadní nohy, aby důkladně vykrvácela. Maso je totiž třeba zbavit krve. Zvířata, která jsou zabita jiným způsobem, není povoleno konzumovat. Podobně probíhá rituální porážka pro přípravu židovských košer pokrmů.

Přestože v ČR platí zákon na ochranu zvířat proti týrání, jenž porážky bez předchozího omráčení zakazuje, aby nedocházelo ke zbytečnému utrpení zvířat, muslimové i židé mají z náboženských důvodů udělenou výjimku.

Zákon k tomu říká:

Použít k porážce zvířat zvláštní metody stanovené náboženskými obřady za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu zvířat při usmrcování může pouze církev a náboženská společnost, a to na základě rozhodnutí ministerstva o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, a veterinárních podmínek stanovených krajskou veterinární správou. [2]

Vláda letos v březnu posuzovala návrh opoziční strany Úsvit – Národní Koalice na zákaz halal porážek zvířat. Navrhovatelé novely argumentují mimo jiné tím, že:

„Při podříznutí musí zůstat nervový systém zvířete nepoškozen, jinak by zvíře zemřelo, aniž by vykrvácelo. Dále při podříznutí hrdla tělo přirozeně reaguje tím, že se pokouší uzavřít ránu a enormním poklesem krevního tlaku, takže krvácení trvá mnohem déle, než by tak bylo bez tohoto procesu. Výsledkem je, že zvíře při plném vědomí někdy umírá i několik minut.“ [3]

Stanovisko vlády však bylo odmítavé:

„Vláda zastává názor, že poslanecký návrh zákona … zasahuje neopodstatněně a nepřiměřeným způsobem do práva na svobodu náboženského projevu garantovaného čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a považuje jej proto za protiústavní.“ [4]

V ČR je tedy upřednostňováno právo na svobodu náboženského projevu před právem zvířat. V některých evropských státech (Norsko, Švédsko, Dánsko, Lucembursko, Švýcarsko) je tomu jinak a usmrcování zvířat bez omráčení je tam zakázáno. Postoj ČR, která se odvolává na pravidla pro udělení výjimek z Nařízení Rady (ES) o ochraně zvířat při usmrcování, lze označit za pochybný, protože nejen ve zmiňovaných zemích, ale například ve Velké Británii je podle statistik většina zvířat chovaná pro halal maso před porážkou omráčena. Postoj muslimů totiž není v této otázce jednotný a řada z nich připouští usmrcování zvířat až po omráčení. Na striktní dodržování tradičního způsobu zabíjení zvířat dbají především sunnité, mnohem méně šíité a alavité.

Zajímavý je případ Polska, kde Ústavní soud nejdříve v roce 2012 zabíjení zvířat bez omráčení zakázal, ale v roce 2014 své stanovisko změnil a zákaz zrušil. K tomu je třeba dodat, že Polsko je jedním z největších vývozců halal a košer masa v Evropě. Cílem exportu je Turecko, Izrael a mnohé arabské země.

Ministr zemědělství Marian Jurečka letos v únoru prohlásil, že se halal porážkami zabývá, má k nim výhrady a k nějaké regulaci v této oblasti možná přistoupí. Varoval však, že by podobně jako v Polsku mohl zasáhnout Ústavní soud:

„Jsou státy, které umožňují tento způsob porážky, nicméně s jasnými omezeními ve vztahu k omráčení zvířete před provedením vykrvení toho zvířete. Chceme v příštích měsících tu debatu ukončit. Buď zpřísníme parametry porážek, které budou daleko humánnější a omráčení zvířete bude provedeno, nebo je i varianta, že ta výjimka bude zrušena.“ [5]

Zdroje:
[1] iDNES.cz (15.6.20169, Halal způsob porážení zvířat se v Česku zabydlel. Počet rituálů roste)
[2] eAGRI (Zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.)
[3] Poslanecké sněmovna PČR (12.2.2016, Sněmovní tisk č. 714)
[4] Vláda ČR (9.3.2016, Stanovisko vlády k návrahu poslanců o zákazu halal porážek)
[5] iDNES.cz (9.3.2016, Snahu Úsvitu zakázat muslimům halal porážku zvířat vláda odmítla)
Animal Rights (Peter Singer: Užívání a zneužívání náboženské svobody)
Wikipedia EN (Halal)
Wikipedia DE (Halal)
Státní veterinární správa

Další články v rubrice:

16.6.2016

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference