mapa stránek || vyhledávání

Soběstačné mobilní domky – fikce nebo realita?

Obrázek 1 - Jasenka

Obrázek 1 – Jasněnka

Námět k tomuto článku nám poskytl ojedinělý projekt architekta pana Kožnara, který řeší projekt mobilního domu, což by samo o sobě nebylo ničím ojedinělé. Zajímavé na tomto mobil housu bude jeho soběstačnost a výjimečný design. Hlavní myšlenkou je dobrodružství, klid a mobilita. Projekt zahrnuje tři rozdílné designy jednotek, které se jmenují Aranka, Jasněnka a Madlenka. Domky jsou energeticky soběstačné, ale zároveň chtějí nájemci poskytnout veškeré pohodlí domova.

Tím pádem se musí alternativně vyřešit jejich funkčnost a zajištění základních potřeb, mezi které neodmyslitelně patří dostatek vody. Jelikož je jednou z hlavních myšlenek splynutí s přírodou, nabízí se možnost využití srážkové vody, původní záměr bylo její použití pro sprchování a mytí nádobí. Z tohoto důvodu pan Kožnar kontaktoval Ekocentrum Koniklec, aby svoje nápady konzultoval s naším poradcem.

Při řešení se objevilo několik problémů spojených s velikostí střechy, umístěním nádrže, ale i českou legislativou. Plocha střechy je u tohoto mobilního domu 16 m², což v dané lokalitě odpovídá asi 500 litrům vody za měsíc a i přesto, že uživatel bude používat separační toaletu, voda by stačila pouze na 12 sprch za měsíc (počítáno 40 l za 1 sprchu), mytí nádobí není započítáno. Další problém by byl s umístěním nádrže na 500 l, protože umístění na povrchu nedokáže zajistit dostatečné podmínky pro zdravotní nezávadnost vody. Neshoda vyvstala také z české legislativy, která oficiálně považuje za vodu vhodnou ke sprchování jen tu pitnou. Dešťová může být použita ke splachování toalet, zalévání či sprchování na zahradě.

Obrázek 2 - Aranka

Obrázek 2 – Aranka

I přes několik prvotních problémů se podařilo najít na všechny otázky a problémy řešení. Úsporu vody ve sprše majitel vyřeší instalováním tzv. redukcí (watersavers) mezi baterii a sprchovou hadici, čímž se výrazně sníží průtok vody na nějakých 8 litrů za minutu a v kombinaci s úspornou hlavicí se také sníží spotřeba vody na jedno sprchování. Dále navýší plochu pro sběr srážkové vody o 18 m² pomocí stínící plachty, která bude instalována u karavanu. Tuto plochu bude zároveň třeba správně staticky vyřešit a ukotvit, aby při silnějším větru nedošlo k převrácení karavanu. Nádrž bude umístěna v útulně pod postelí, stejně jako akumulační nádrž od separačního WC.

Na trhu je dnes již uspokojivá nabídka kombinovaných systémů pro využití dešťové vody, které v sobě zároveň obsahují technologii pro filtraci srážkové vody, čerpání a případně i doplňování pitné vody v případě nedostatku srážek.

Obrázek 3 - Madlenka

Obrázek 3 – Madlenka

Jak je již uvedeno výše, projekt zahrnuje 3 různé mobilní domy, každý s individuálním řešením. Pro Aranku bude srážková voda využívána jako alternativní zdroj. Pod útulnou (podvozek domu) budou umístěny 2 nádrže na dešťovou vodu, každá o objemu 1 m³ a z nich bude voda vyvedena do venkovní sprchy. Pitná voda bude řešena dvěma propojenými nádržemi o objemu 0,5 m³. Jasněnka bude mít pod podvozkem dvě nádrže o 1 m³, z nichž bude opět jedna na vodu srážkovou pro účely venkovního sprchování.

Voda pitná bude rozdělena do 2 nádrží, z nichž jedna bude čerpána do zásobníku v kuchyni a druhá bude pro účely vnitřní koupelny. Oproti Arance nádrže nejsou součástí domku, kvůli statice. Madlenka je velmi atypická a se sběrem vody ani elektřinou se zde nepočítá. Tento design je pro opravdové dobrodruhy.

I když se u tohoto projektu původní záměr stoprocentního využívání dešťové vody úplně nezdařil, řešení, které bylo navrženo, je dobrým kompromisem. Z pohledu investora nám dešťová voda prší „zadarmo“ a je škoda ji nevyužít. Jak je vidět na tomto projektu, tak i v malém měřítku se její využití vyplatí jak finančně, tak i pro váš vnitřní pocit, že se chováte šetrně k přírodě a to určitě stojí za to!

Mobilní domky jsou zatím ve výrobě, investorovi a architektovi držíme palce, a pokud se o projektu chcete dozvědět více, podívejte se na webové stránky: www.hideandseek.cz či facebook – Hideandseek.
 

Autorka: Markéta Gregarová
 

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

Odkaz: www.pocitamesvodou.cz
 

Další články v rubrice:

20.2.2018

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference