mapa stránek || vyhledávání

Globální oteplování může zastavit pohyb tektonických desek

Počítačem simulovaný pohled na povrch Venuše se opírá o údaje z amerických sond Magellan a Pioneer Venus Orbiter. Barevné odstíny jsou odvozeny z fotografií sovětských sond Veněra 13 a 14.

Extrémní oteplení atmosféry by mohlo zastavit deskovou tektoniku. Po hypotetickém ohřátí vzdušného obalu Země nad 60 nebo více stupňů Celsia by se únik tepla z pláště zpomalil a astenosféra, po níž litosférické desky klouzají, by se stala méně plastickou. Země by se tím připodobnila Venuši, na jejímž povrchu panují kvůli silnému skleníkovému efektu velmi vysoké teploty a k žádnému pohybu tektonických desek tam nedochází. Tvrdí to autoři studie publikované v dubnovém vydání odborného časopisu Earth and Planetary Science Letters.

Hustá atmosféra Venuše je z 97 procent tvořena oxidem uhličitým. Silný skleníkový efekt zahřívá povrch planety na průměrných 460 stupnů Celsia. Na Zemi se sice nachází přibližně stejné množství uhlíku jako na Venuši, regulační mechanismy však zajišťují (díky přítomnosti vody a živých organismů) přeměnu a ukládání přebytečného uhlíku v zemské kůře. Část uhlíku se při posunech litosférických desek dostává ještě hlouběji – až do zemského pláště.

Na Venuši nebyly žádné projevy deskové tektoniky zaznamenány a vědci proto vyjádřili domněnku, že svrchní vrstva planety není rozlámána na řadu větších a menších částí, jako je tomu na Zemi.

Zdá se, že na Venuši kdysi existovaly oceány, voda se však po prudkém oteplení vypařila a vodík unikl do kosmického prostoru. Voda funguje jako zvlhčovadlo, snižuje tření a umožňuje pohyb tektonických desek. Podle studie Adriana Lenardica z Riceovy univerzity, Marka Jellinka z Univerzity Britské Kolumbie a Louise Moresiho z Monashovy univerzity nemusí být oteplení ani zdaleka tak razantní, aby desková tektonika ustala.

„Voda se nemusí vypařit, aby k tomu došlo,“ uvedl Lenardic. Tentýž důsledek může mít i dlouhodobé ohřátí povrchu. Stačila by změna povrchové teploty nad 60 stupňů Celsia trvající několik milionů let. Tím by se zpomalil únik tepla z nitra Země (konvekční proudění). Pohyb zemských desek souvisí s pohybem magmatu pod nimi. Pokud by se ale teplota magmatu zvýšila, zaniklo by tření, které kontinentální desky unáší a to by stačilo k zastavení celé deskové tektoniky.

„Časový horizont a míra teplotního růstu, i když nepředstavitelné pro lidstvo, nejsou v geologickém měřítku nijak nemyslitelné, zejména v porovnání s tím, o čem vědci dříve tvrdili, že je nutné pro ovlivnění planetární geodynamiky,“ řekl Lenardic. „Potřebné teplo značně přesahuje cokoli, co očekáváme od člověkem vyvolané změny klimatu, ale některé věci, jako sopečná aktivita a změny zářivosti slunce, by mohly takové oteplení způsobit… Přiměřeně velký nárůst sopečné aktivity by mohl vést k zablokování tektonických desek.“
 

Tektonické desky byly zmapovány ve druhé polovině 20. století. Na tomto obrázku je zakresleno a popsáno čtrnáct velkých desek (Africká, Antarktická, Arabská, Australská, Euroasijská, Filipínská, Indická, Jihoamerická, Juan de Fuca, Karibská, Kokosová, Nazca, Pacifická, Severoamerická) a deska Scotia. Zemská kůra společně se svrchní částí pláště tvoří celkem dvaapadesát desek (čtrnáct velkých a osmatřicet malých).

Zdroje:
Earth and Planetary Science Letters (04.04.2008, A climate induced transition in the tectonic style of a terrestrial planet)
New Scientist (20.04.2008, Hothouse Earth would halt plate tectonics)
Rice University (14.05.2008, Hot climate could shut down plate tectonics)
NASA (Computer Simulated Global View of Venus)
Wikipedia (List of tectonic plates)
 

Další články v rubrice:

12.6.2008

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference