mapa stránek || vyhledávání

Vědci varují před masivním únikem metanu z permafrostu v Arktidě

Oteplování podnebí probíhá v Arktidě nejrychleji ze všech částí světa. Letošní rok byl v některých oblastech Arktidy nejteplejší za celou dobu sledování. Nyní přicházejí z Arktidy varovné zprávy o tom, že se vysoké teploty začaly projevovat destabilizací obrovských ložisek metanu, který se nachází v permafrostu na mořském dně.

Mapa: Severní ledový oceán a moře LaptěvůMoře Laptěvů je okrajovým mořem Severního ledového oceánu, nachází se severně od pobřeží Ruska, sousedí s Karským mořem na západě a Východosibiřským mořem na východě. Přestože obvykle moře Laptěvů zamrzá během září, letos moře poprvé v historii nezamrzlo ani v říjnu. Teplé vodní proudy z Atlantiku spolu s nadprůměrně vysokými teplotami vzduchu způsobily v letních měsících úplné rozpuštění mořského ledu v rozsáhlých oblastech Severního ledového oceánu včetně moře Laptěvů.

Vědci již v minulosti varovali před vzrůstajícím rizikem, které stoupající teploty v Arktidě představují pro permafrost a ložiska hydrátů metanu na mořském dně. Podle současných poznatků i oteplení jen o několik málo stupňů totiž může podmořský a pobřežní permafrost narušit a vyvolat masivní únik oxidu uhličitého a metanu do atmosféry.

V minulých letech byli vědci provádějící výzkum v Severním ledovém oceánu svědky občasného probublávání metanu, který se po uvolnění z mořského dna většinou rozpouštěl ve vodě, ale zčásti také unikal do ovzduší. Letos získali důkazy o tom, že situace je opravdu vážná. Při výzkumu východosibiřského arktickéhu šelfu naměřili u hladiny čtyřikrát až osmkrát vyšší koncentrace metanu, než je obvyklé. Vysoké koncentrace metanu (oproti běžnému stavu vyšší až čtyřistanásobně) byly naměřeny především ve vodě a to až do hloubky 350 metrů.

„V této chvíli to pravděpodobně nebude mít zásadní dopad na globální oteplování, ale jde o to, že tento proces začal,“ řekl jeden ze členů výzkumného týmu Örjan Gustafsson ze Stockholmské univerzity. „Systém hydrátů byl narušen a proces bude pokračovat.“

Přestože nebyly nejnovější údaje zatím analyzovány a ověřeny dalším měřením, informace se už dostaly do médií, protože mohou signalizovat dosažení zlomového bodu, který bude mít za následek výrazné urychlení globálního otepování. Šedesátičlenný výzkumný tým na palubě ruské lodi Akademik Keldyš věří, že jsou první, kdo průkazným způsobem potvrdí, že k masivnímu uvolňování metanu dochází v moři Laptěvů a Východosibiřském moři v celé oblasti šelfu dosahujícím až do vzdálenosti 600 kilometrů od pobřeží.

Metan patří mezi nejvýznamnější skleníkové plyny, je mnohonásobně účinnější než oxid uhličitý, jeho obsah v zemské atmosféře je však zhruba dvěstěkrát nižší.
 

Zdroje: The Guardian, The Moscow Times, Stockholm University, Twitter (@ISSSarctic2020)
 

Související články:

29.10.2020

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference