mapa stránek || vyhledávání

Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm

Uhelná elektrárnaPrůměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhla v roce 2016 úrovně 403,3 ppm (parts per million). Oproti roku 2015 je to o 3,3 ppm více. Meziroční změna je rekordně velká, výrazně větší než v předchozích letech. Průměrný roční růst koncentrace oxidu uhličitého v období let 2007 až 2016 byl 2,21 ppm, v období 1995 až 2005 1,9 ppm, v období 1960 až 2005 1,4 ppm. V roce 2015 došlo ke zvýšení o 2,3 ppm. Rychlý růst v předchozích dvou letech se přičítá kromě spalování fosilních paliv i dopadům silného El Niña.

Emise oxidu uhličitého způsobené lidskou činností v letech 2006 až 2014 byly z 26 procent pohlceny oceány a z 30 procent absorbovány vegetací. Zbytek, tedy 44 procent, zůstal v atmosféře.

Koncentrace metanu v roce 2016 stoupla o 8 ppb (parts per billion) na 1853 ppb, koncentrace oxidu dusného o 0,9 ppb na 328,9 ppb.

Radiační účinnost skleníkových plynů s dlouhou životností se oproti stavu v roce 1990 zvýšila o 40 procent, přičemž oxidu uhličitému se přičítá 80 procent z tohoto nárůstu. Meziročně se radiační účinnost zvýšila o 2,5 procenta.

Zpráva Světové meteorologické organizace (WMO), která byla zveřejněna 30. října, upozorňuje, že vysoké tempo zvyšování koncentrace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů povede k rychlým klimatickým změnám, což bude mít vážné ekologické a ekonomické dopady. Tak vysokou koncentraci oxidu uhličitého, jaká je v současné době, zažila Země naposledy před 3 až 5 miliony let, kdy bylo podnebí teplejší o 2 až 3 stupně Celsia a mořská hladina byla o 10 až 20 metrů výše než dnes. V té době byly bez ledu Grónsko i Západní Antarktida a menší byl i ledový příkrov pokrývající Východní Antarktidu.
 

Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v letech 1984 až 2016. Zaznamenány jsou měsíční hodnoty, které dobře ukazují každoroční sezónní výkyvy, červená čára znázorňuje vyhlazený trend.

Tempo růstu koncentrace oxidu uhličitého v letech 1984 až 2016.

Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře v letech 1984 až 2016.

Tempo růstu koncentrace metanu v letech 1984 až 2016.

Průměrná globální koncentrace oxidu dusného v atmosféře v letech 1984 až 2016.

Tempo růstu koncentrace oxidu dusného v letech 1984 až 2016.

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 55 milionů let. Údaje byly získány přímým měřením v atmosféře (od 19. stol.) a z bublin vzduchu zachycených v antarktickém ledovci (posledních 800 tisíc let). Množství oxidu uhličitého hlouběji v minulosti bylo stanoveno pomocí nepřímých metod – z počtu průduchů ve zkamenělých listech rostlin (zelené kosočtverce), podle poměru izotopů boru ve fosilizovaných vápnitých schránkách dírkonošců (modré puntíky) a analýzou složení alkenonů, což jsou odolné organické sloučeniny produkované fytoplanktonem (černé trojúhelníky). Prognózy dalšího vývoje vycházejí z emisních scénářů IPCC, tzv. RCPs (reprezentativní směry vývoje koncentrací), které se od sebe liší odhadovaným zvýšením radiačního působení do roku 2100 (oproti stavu před průmyslovou revolucí v pol. 18. stol.) 8,5 W/m² (červená), 6 W/m² (oranžová), 4,5 W/m² (světle modrá) a 2,6 W/m² (modrá).

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti

Koncentrace oxidu uhličitého od závěru poslední doby ledové do současnosti.

Zdroj: WMO (Greenhouse Gas Bulletin No. 13)
 

Další články v rubrice:

27.11.2017

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference