mapa stránek || vyhledávání

Emise skleníkových plynů možná zabránily návratu doby ledové

Vědci z univerzity ve Virginii provedli simulaci vývoje klimatického systému, kde základním předpokladem bylo zachování přirozené koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Výsledky výzkumu naznačují, že pokud by lidé svou činností nezastavili původní vývojový trend, panovala by v současné době na Zemi nová doba ledová.

Odborný tým pod vedením profesora Williama Ruddimana z univerzity v Charlottesville využil pro svoje studium klimatický model, který počítal s původním množstvím oxidu uhličitého a metanu v ovzduší. V simulaci byly záměrně potlačeny antropogenní vlivy. Je známo, že obsah oxidu uhličitého v atmosféře se pomalu zvyšuje už osm tisíc let, nicméně teprve od začátku průmyslové rovoluce v 18. století se jeho koncentrace začala zvyšovat dramaticky.

„Bez lidského přínosu pro globální oteplování by na Zemi v současnosti zrovna začínala doba ledová,“ uvedl Ruddiman.

Podle Ruddimana existují důkazy o tom, že sluneční záření a koncentrace skleníkových plynů měly v posledních několika tisíciletích tendenci vyvolat na Zemi příchod nové doby ledové. Přirozený trend zastavily paradoxně až lidmi způsobené emise. Jejich vliv byl patrný už ve starověku. Tehdy se na globální produkci oxidu uhličitého a metanu podílelo několik nejdůležitějších faktorů: Masivní odlesňování a pálení dřevní hmoty v Evropě, pěstování rýže v Asii a rozšiřující se chov dobytka. Bez tohoto působení by množství oxidu uhličitého a metanu v ovzduší s největší pravděpodobností klesalo.

Případným oponentům zpochybňujícím závěry výzkumu Ruddiman vzkazuje: „Nejde o přirozený vývoj – máme tu 400 tisíc let nějakých pravidel a pak posledních 8 nebo 5 tisíc let, kdy tato pravidla nefungují.“

Díky bezděčnému zásahu člověka je dnes globální teplota o téměř 2 stupně Celsia vyšší, než by byla v případě přirozeného sledu událostí. K plnohodnotnému návratu glaciálu stačí pokles teploty o 6 stupňů. Poslední doba ledová skončila před 10 tisíci lety.
 

Zdroje:
University of Virginia (02/2004, Humans began altering global climate thousands of years ago)
Pennsylvania State University – CiteSeerX (05.03.2004, The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago)
The Scotsman (24.01.2005, Man-made greenhouse gases saved world from big freeze)
News Scientist (11.12.2003, Early farmers warmed Earth’s climate)
 

Další články v rubrice:

15.1.2006

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference