mapa stránek || vyhledávání

Evangelium Oxyrhynchus 1224

U středoegyptského města Oxyrhynchus bylo počátkem 20. století při archeologických vykopávkách nalezeno více než 400 tisíc fragmentů starověkých listin nejrůznějšího obsahu a zaměření. Byly mezi nimi i dva malé a dosti poničené zlomky z konce 3. nebo počátku 4. století s řecky psaným evangeliem neznámého původu.

Evangelium Oxyrhynchus 1224, zlomek 2

Evangelium Oxyrhynchus 1224, zlomek 2

Nezdá se, že by text vycházel ze čtveřice kanonických evangelií, spekuluje se spíše o spojitosti s apokryfním Petrovým evangeliem. Někteří badatelé se po zralé úvaze přiklonili k myšlence, že autor čerpal přímo z nejstarších pramenů o Ježíšově životě. Originál tak mohl vzniknout už kolem roku 50 našeho letopočtu. Vyloučit nemůžeme ani pozdější dataci (odhady se pohybují v rozmezí let 50-140). Vzhledem k nepatrnému rozsahu zachovaných částí evangelia by nebylo správné zaujímat v této věci nějaké určitější stanovisko.

Oba fragmenty jsou pod katalogovým označením POxy1224 uloženy ve sbírkách Britské knihovny (British Library) v Londýně.
 

FRAGMENT 1

[…] ve všem […] Vpravdě, [pravím vám …] bude […] ty […]

FRAGMENT 2

„[…] dolehlo na mě.“ A Ježíš [přistoupil] k vidění a [řekl]: „Proč jste mal[omy]slní? Protože ne […] vy, ale […]“

„[…] jsi řekl, neodpoví[dáš. Čeho se tedy z]říkáš? Co je nový[m uče]ním, [o kterém oni tvrdí], že [ho učíš, nebo co] je nový[m k]řt[em, který hlásáš?“ [Odpově]děl a […]

Když [ho] vid[ěli] zákoníci a [fariz]eové a kněží, hněvali se, [že prodlévá s hříš]níky – v jejich stře[du]. Ale když to Ježíš uslyšel, [řekl: „Ti, kteří [js]ou zd[raví, nepotřebují lékaře], a[le …]“

„[…] a modlete se za své [nepřá]tele. Neboť ten, kdo není [proti v]ám, je pro vás. [Ten, kdo je dnes] daleko, bude [vám] zítra [blízko] a v […] odpů[rce …]“

 

KE STAŽENÍ: Evangelium Oxyrhynchus 1224 (formát pdf)
 

Zdroje:
Early Christian Writings (The Oxyrhynchus 1224 Gospel)
TextExcavation (Papyrus Oxyrhynchus 1224)
Gospels.net (Papyrus Oxyrhnchus 1224)
Wikipedia (Oxyrhynchus Gospels)
POxy: Oxyrhynchus Online
British Library
 

Další články v rubrice:

7.6.2006

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference